Институт по металознание, съоръжения и технологии “акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – Варна

Възложител: Институт по металознание, съоръжения и технологии “акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – Варна
Име: Осигуряване на невъоръжена физическа охрана, пропускателен режим и сигнално-охранителна дейност на обект "Център по хидро- и аеродинамика - Варна": недвижим имот, включващ зелени площи и сгради
Описание: Осигуряване на невъоръжена физическа охрана, пропускателен режим и сигнално-охранителна дейност на обект "Център по хидро- и аеродинамика - Варна": недвижим имот, включващ зелени площи и сгради
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 250000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019001700012019-05-31 08:33:46документация за участие в процедуритеПокана за участие2019-05-31 10:43:20
000012019001700022019-05-31 08:36:31документация за участие в процедуритеОбразци2019-05-31 10:43:20
000012019001700032019-05-31 10:41:38решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата2019-05-31 10:43:21
000012019001700042019-05-31 10:42:52документация за участие в процедуритеОбразец на ЕЕДОП2019-05-31 10:43:21
000012019001700052019-06-25 09:03:08протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад на комисията и протоколи от работата й2019-06-25 09:03:17
000012019001700062019-06-25 09:04:35решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител2019-06-25 09:04:42
000012019001700092019-08-05 09:32:08договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № АВ193435/ 01.08.2019 Г.2019-08-05 09:32:19
000012019001700102019-08-05 09:35:46ДРУГООбявление за възложена ОПОбявление за възложена ОП2019-08-05 09:35:53
000012019001700112019-10-03 11:22:09допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение от 25.09.2019 г. към договор № АВ1934352019-10-03 11:22:18
000012019001700122020-01-14 09:22:40допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение № 2 от 13.01.2020 г. към договор № АВ1934352020-01-14 09:22:46
000012019001700132020-01-14 11:40:33ДРУГООбявление за изменение на договор по ОП от 14.01.2020 г.Обявление за изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение2020-01-14 11:40:40
000012019001700142021-01-11 13:44:15допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение № 3 от 11.01.2021 г. към договор № АВ1934352021-01-11 13:47:37
000012019001700152021-01-11 13:47:06ДРУГООбявление за изменение на договор по ОП от 11.01.2021 г.Обявление за изменение на договор по ОП от 11.01.2021 г.2021-01-11 13:47:11