Институт по металознание, съоръжения и технологии “акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – Варна

Възложител: Институт по металознание, съоръжения и технологии “акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – Варна
Име: СМР на хидроизолацията на покривите на блокове „Е” и „H” на територията на ЦХА-Варна
Описание: СМР на хидроизолацията на покривите на блокове „Е” и „H” на територията на ЦХА-Варна
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 239000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019001800012019-07-22 13:00:13документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2019-07-23 12:46:15
000012019001800022019-07-22 13:01:48документация за участие в процедуритеОбразци2019-07-23 12:46:15
000012019001800032019-07-23 12:44:56решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение и Обявление за откриване на ОП2019-07-23 12:46:16
000012019001800042019-07-23 12:46:01документация за участие в процедуритеОбразец на ЕЕДОП2019-07-23 12:46:16
000012019001800052019-09-04 10:04:12протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротоколи от работата на комисията по чл. 60а и 61 от ППЗОП2019-09-04 10:04:19
000012019001800062019-09-04 10:06:17решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител по чл. 181, ал. 6 от ЗОП2019-09-04 10:06:23
000012019001800072019-09-05 10:29:09решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за изменение на решението за определяне на изпълнител2019-09-05 10:29:15
000012019001800082019-10-02 10:45:01договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № АВ193441/ 02.10.192019-10-02 10:45:15
000012019001800092019-10-02 10:47:24ДРУГООбявление за възложена ОПОбявление за възложена ОП2019-10-02 10:47:30
000012019001800102019-11-11 15:27:31ДРУГООбявление за приключване на договор за ОП - АВ193441/ 02.10.19Обявление за приключване на договор за ОП2019-11-11 15:27:36