Институт по металознание, съоръжения и технологии “акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – Варна

Възложител: Институт по металознание, съоръжения и технологии “акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – Варна
Име: Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за служителите на ЦХА-Варна за 2020 година
Описание: Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за служителите на ЦХА-Варна за 2020 година
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 65000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019002100012019-10-03 09:16:55документация за участие в процедуритеДокументация за участие - образци2019-10-04 08:43:15
000012019002100022019-10-03 14:24:16документация за участие в процедуритеТехническа спецификация и документация2019-10-04 08:43:16
000012019002200032019-10-03 15:40:49обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП2019-10-04 08:43:16
000012019002200042019-10-15 08:43:45ДРУГОПубликувана информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на офертитеПубликувана информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на офертите2019-10-15 08:43:52
000012019002200052019-10-25 09:37:56протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхУтвърден протокол от работата на комисията2019-10-25 09:38:02
000012019002200062019-11-13 09:28:58договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № АВ193448/ 13.11.2019 г.2019-11-13 09:29:05