БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФИЛМОТЕКА

Възложител: БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФИЛМОТЕКА
Име: ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ НА СГРАДАТА НА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФИЛМОТЕКА
Описание: Настоящата поръчка включва дейности по изработване на инвестиционен проект за консервация, реставрация и адаптация на сградата на Българска национална филмотека, състоящ се от следните етапи: ЕТАП 1: Проучване и документиране на паметника. Изготвяне на технически паспорт. Изготвяне на задание за технически проект. ЕТАП 2: Изготвяне на цялостен технически проект.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 40100.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019000100012019-08-06 11:22:15документация за участие в процедурите2019-08-06 14:51:17
000012019000100052019-08-06 11:22:15документация за участие в процедуритеДоклад за проведено пазарно проучване 2019-08-06 14:51:17
000012019000100062019-08-06 11:22:15документация за участие в процедуритеОбява за ОП на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП2019-08-06 14:51:18
000012019000100072019-08-06 11:22:15документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2019-08-06 14:51:19
000012019000100082019-08-06 11:22:15документация за участие в процедуритеКритерий за възлагане на поръчката и методика за оценка2019-08-06 14:51:19
000012019000100092019-08-06 11:22:15ДРУГООбразци на документи за кандидатстванеОбразци на документи за кандидатстване2019-08-06 14:51:20
000012019000100102019-08-06 11:22:15договор с приложения (процедури с ниска стойност)Проект на договор с приложения2019-08-06 14:51:21
000012019000200082019-08-08 11:53:26разяснения по условията на процедуратаРазяснения-1 по условията на процедурата2019-08-08 11:53:32
000012019000200092019-08-12 13:36:06разяснения по условията на процедуратаРазяснение-2 по условията на процедурата2019-08-12 13:36:12
000012019000200102019-08-12 13:36:06ДРУГООбразец за липса на свързаност по чл. 101, ал. 11 ЗОП Образец за липса на свързаност по чл. 101, ал. 11 ЗОП 2019-08-12 13:36:18
000012019000200112019-08-12 13:36:06ДРУГООбразец-декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДСОбразец-декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС2019-08-12 13:36:23
000012019000200122019-08-12 13:36:06разяснения по условията на процедуратаРазяснение-03 по условията на процедурата2019-08-12 13:36:29
000012019000200132019-08-16 11:51:38ДРУГОЗаповед за назначаване на комисияЗаповед за назначаване на комисия2019-08-16 11:51:43
000012019000200142019-08-22 15:39:17протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията от 21.08.2019г.2019-08-22 15:39:25
000012019000200152019-09-10 17:20:31договор с приложения (процедури с ниска стойност)договор за изпълнение2019-09-10 17:20:43
000012019000200162019-09-10 17:20:31договор с приложения (процедури с ниска стойност)приложения към договор за изпълнение2019-09-10 17:20:50
000012019000200172019-09-10 17:20:31договор с приложения (процедури с ниска стойност)приложения къв договор за изпълнение2019-09-10 17:20:56
000012019000200182019-09-10 17:20:31договор с приложения (процедури с ниска стойност)приложения за договор за изпълнение2019-09-10 17:21:01