Община Велики Преслав

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
00001202001719099578Избор на „строител“ по см. на чл. 163 от ЗУТ за изпълнение на строеж/ обект ОР ул. "Лозарска" от ОК 59 до ОК 59А (част пътна), съгласно инвестиционен проектПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена63160.0045233252BG3332020-06-12 10:08:012020-06-23 17:00:002020-06-12 10:11:5163160.00
00001202001669098056Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на строеж/ обект ОР по ул."Илия Р.Блъсков" - от ОК 186 до ОК 187 (смяна на водопроводи и водопроводни отклонение, асфалтиране), въз основа на изготвен инвестиционен проект във фаза Технически проект – неразделна част от настоящата спецификация и предвидени строителни и монтажни работи по: - Част Пътна (от ОК 186 до ОК 187); - Част Водопровод (от ОК 186 до ОК 187). ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена52591.6745332200; 45233252BG3332020-04-13 11:51:402020-04-23 17:00:002020-04-13 11:53:4552591.67
0000120200165Авторски надзор при изпълнение на СМР „Реконструкция и рехабилитация на водопровод и улична настилка на два подобекта: 1) подобект ул. “Цар Калоян“, с. Троица и 2) подобект: ул. “Панайот Волов“, с. Кочово, община Велики Преслав по проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в населени места на община Велики Преслав - с. Златар, с. Миланово, с. Драгоево, с. Кочово и с. Троица“, финансиран с ДБФП № 27/07/2/0/00531 от 16.10.2018 г., сключен с ДФ „Земеделие“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипроцедура по чл. 191 и сл. от ЗОПотворена3530.9971300000BG3332020-03-04 14:04:072020-03-16 17:00:002020-03-04 14:06:593530.99
0000120200164Авторски надзор при изпълнение на СМР „Реконструкция и рехабилитация на водопровод и улична настилка на подобект ул. „Стефан Стойчев“ с. Драгоево, община Велики Преслав по проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в населени места на община Велики Преслав - с. Златар, с. Миланово, с. Драгоево, с. Кочово и с. Троица“, финансиран с ДБФП № 27/07/2/0/00531 от 16.10.2018 г., сключен с ДФ „Земеделие“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипроцедура по чл. 191 и сл. от ЗОПотворена6312.0071300000BG3332020-02-24 10:10:002020-03-06 17:00:002020-02-24 10:12:016312.00
0000120200163Авторски надзор при изпълнение на СМР Реконструкция и рехабилитация на водопровод и улична настилка на : подобект ул. „Никола Петков“ с. Златар и на подобект ул. “Бузлуджа“ с. Миланово, община Велики Преслав по проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в населени места на община Велики Преслав - с. Златар, с. Миланово, с. Драгоево, с. Кочово и с. Троица“, финансиран с ДБФП № 27/07/2/0/00531 от 16.10.2018 г., сключен с ДФ „Земеделие“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипроцедура по чл. 191 и сл. от ЗОПотворена6517.0071300000BG3332020-02-24 10:03:402020-03-06 17:00:002020-02-24 10:07:016517.00
00001201901579093300Избор на изпълнител за строителство на обект: „Сграда за общоселски мероприятия- довършителни работи и благоустрояване“с.Миланово, общ. В. ПреславПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена14623.3345400000BG3332019-10-10 15:27:502019-10-21 17:00:002019-10-10 15:30:3414623.33
00001201901549093016Избор на изпълнител за обект: „Благоустрояване чрез ремонт на спортна площадка на ул. Захари Стоянов №2 в двора на закрито ОУ в с. Троица, общ. Велики Преслав“В рамките на настоящата обществена поръчка следва да се извърши доставка и монтаж на фитнес уреди за открито, тенис маса за открито, парково оборудване с пейки и кошчета за смет, залесяване с широколистни дървета и изграждане на жив плетПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена8300.8345000000BG3332019-10-01 16:28:522019-10-11 17:00:002019-10-01 16:32:068300.83
00001201901529092147Избор на изпълнител за строителство на обект: „Сграда за общоселски мероприятия- довършителни работи и благоустрояване“ с.Миланово, общ. Велики Преслав. Дейностите по предмета на поръчката включват: боядисване с грунд, с латекс двукратно; окачен таван от минералноватни пана на конструкция с размери 600/600/7мм; изкърпване на вароциментова мазилка по тухлени стени; поставяне на PVC подови первази и др. съгласно Техн. спецификация ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена14623.3345400000BG3332019-09-03 16:19:152019-09-13 17:00:002019-09-03 16:23:0314623.33
00001201901509091680Доставка и монтаж на дървена спортна система на спортна зала „Велики Преслав“ гр. В.Преслав СМР са подробно описани в техн. спецификация и КСПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена112500.0045432130BG3332019-08-22 10:11:592019-09-03 17:00:002019-08-22 10:14:40112500.00
00001201901509091649Избор на изпълнител за обект: „Направа на тротоарни настилки в двора на детска градина „Червена шапчица“ в с.Златар, общ. Велики ПреславПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена11133.3345233161BG3332019-08-21 14:06:102019-09-02 17:00:002019-08-21 14:10:4411133.33
00001201901479091040Избор на изпълнител за обект: „Благоустрояване чрез ремонт на спортна площадка на ул. Захари Стоянов №2 в двора на закрито ОУ в с. Троица, общ. Велики ПреславПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена8300.8345000000BG3332019-08-05 13:56:442019-08-15 17:00:002019-08-05 13:59:308300.83
00001201901459090026Избор на изпълнител за обект: „Благоустрояване чрез ремонт на спортна площадка на ул. Захари Стоянов №2 в двора на закрито ОУ в с. Троица, общ. Велики ПреславПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена8300.8345000000BG3332019-07-08 15:36:422019-07-18 17:00:002019-07-08 15:40:208300.83
00001201901449089470Избор на изпълнител за обект: „Направа на тротоарни настилки в двора на детска градина „Червена шапчица“ в с.Златар, общ. Велики ПреславПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена11133.3345233161BG3332019-06-21 16:07:292019-07-01 17:00:002019-06-21 16:13:2511133.33
0000120190143Авторски надзор на обект Реконструкция и рехабилитация на улици в град Велики Преслав по проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр.Велики Преслав“, финансиран по договор №27/07/2/0/00507 от 14.03.2018г., сключен с ДФ „Земеделие“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020гПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипроцедура по чл. 191 и сл. от ЗОПотворена15861.0071300000BG3332019-06-18 14:19:022019-06-28 17:00:002019-06-18 14:23:1515861.00
00001201901429088777Избор на строител по смисъла на чл. 163 от ЗУТ за изпълнение на строеж: „Основен ремонт на ул. „Иван Вазов“ с. Драгоево. Подробно описание на СМР са приложени в КС и инвестиционния проектПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена80416.6745000000BG3332019-06-03 13:20:212019-06-13 17:00:002019-06-03 13:24:4080416.67
00001201901349086695Избор на „строител“ по см. на чл. 163 от ЗУТ за изпълнение на строителни и монтажни работи – текущо поддържане и ремонт на улични настилки в населени места на територията на община Велики Преслав ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена250000.0045000000BG3332019-03-14 11:40:542019-03-25 17:00:002019-03-14 11:43:05250000.00
00001201801279084553Избор на изпълнител за услуга „Поддържане, ремонт и профилактика на системата за улично осветление на територията на община В. Преслав през 2019 гПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваотворена45833.3350000000BG3332018-12-28 11:46:392019-01-04 17:00:002018-12-28 11:50:5645833.33
00001201801269083389включват: демонтаж на част от покрива - керемиди, дъсчена обшивка, дървена покривна конструкция, доставка и монтаж на дървена покривна конструкция, дъсчена обшивка, мембрана, летви за двойна скара, улуци, водосточни тръби, обшивка от поцинкована ламарина на комини, улами и поли, външна топлоизолация 10 см, минерална мазилка, доставка и монтаж на водосточни тръби, казанчета и улуци, довършителни работи по части ЕЛ и ВИК, подробно описани в количествената сметка.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена58333.3345400000BG3332018-11-22 11:50:572018-12-10 17:00:002018-11-22 11:53:2458333.33
00001201801259083234включва изпълнение на предвидените от екипа проектанти по зададените за изпълнение енергоспестяващи мерки и съпътстващи строително-монтажни работи , изразяващи се в: - топлоизолиране на външните стени - топлоизолиране на покрив - монтира се нова дограма на втория етаж - частичен ремонта на покрива - съпътстващи строително-монтажни работи ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена50000.0045200000, 45421000BG3332018-11-19 15:18:162018-12-04 17:00:002018-11-19 15:21:0850000.00
00001201801239082749Избор на изпълнител/и за изработване на инвестиционни проекти по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Проектиране на улици за основен ремонт: ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ и кръстовище на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ и ул. „Борис Спиров“ в гр. Велики Преслав /изкуствени неравности/“; Обособена позиция №2: „Проектиране корекция на речни корита в община Велики Преслав по два подобекта: 1. Проектиране корекция на речно корито с. Драгоево; 2. Проектиране корекция на р. Троишка – два участъка“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваотворена11169.1771320000BG3332018-11-05 13:47:222018-11-12 17:00:002018-11-05 13:50:2611169.17
00001201801239081671Избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на сценично и театрално оборудване и реквизит в рамките на проект: „Децата на Велики Преслав“, финансиран по договор № BG05M2OP001-3.001-0021-C02 с бенефициент ДГ „Снежанка“ включва доставка на: театрални костюми, театрални реквизити - перуки, шапки, крила, маски, носии и др.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваотворена42259.5118400000(FG24)BG3332018-10-09 10:25:242018-10-17 17:00:002018-10-09 10:33:3742259.51
00001201801209081468Избор на изпълнител/и за строителство на обект: „Ремонти в детски градини в Община Велики Преслав по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Енергоспестяващи мерки и ремонт на подпорна стена с височина 2 м. над нивото на прилежащия в основата терен в Детска градина „Снежанка-филиал“ в гр. Велики Преслав; Обособена позиция 2: Основен ремонт на покрив на Детска градина „Снежанка“, с. Троица, общ. Велики ПреславПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена102000.0045200000;45421000BG3332018-10-03 15:28:412018-10-18 17:00:002018-10-03 15:32:42102000.00
00001201801189080815Избор на строител по смисъла на чл. 163 от ЗУТ за изпълнение на строеж/обект: „Основен ремонт по ул. „Цар Петър, включително и площада на „Братя Миладинови“ до ул. „Любен Каравелов“ /от ОК-25 до ОК-47“.Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на строеж/обект ОР по ул. "Цар Петър" гр.Велики Преслав (смяна на водопроводи и водопроводни отклонения, асфалтиране), въз основа на изготвен инвестиционен проект във фаза Работен проект – неразделна част от настоящата спецификация и предвидени строителни и монтажни работи по: - Част Пътна; - Част Водопровод . ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена135000.0045332200; 45233252BG3332018-09-14 13:58:152018-10-02 17:00:002018-09-14 14:01:16135000.00
00001201801179080771Избор на изпълнител за обект: „Енергоспестяващи мерки и ремонт на Детска градина „Червена шапчица“ в с. Златар; включва изпълнение енергоспестяващи мерки и съпътстващи строително-монтажни работи , изразяващи се в: - топлоизолиране на външните стени - топлоизолиране на покрив - монтира се нова дограма на втория етаж - частичен ремонта на покрива - съпътстващи строително-монтажни работи ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена50000.0045200000; 45421000BG3332018-09-13 15:55:222018-09-28 17:00:002018-09-13 15:57:5050000.00
00001201801159080176Избор на изпълнител за извършване на строителен надзор по време на изпълнение на строеж/обект: „Основен ремонт по ул. „Цар Петър, включително и площада на „Братя Миладинови“ до ул. „Любен Каравелов“ /от ОК-25 до ОК-47“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваотворена2250.0071521000BG3332018-08-28 15:58:232018-09-04 17:00:002018-08-28 16:01:332250.00