Община Козлодуй

Възложител: Община Козлодуй
Име: "Доставка на подземни контейнери"
Описание: "Доставка на подземни контейнери"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 100440.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019018900012019-04-11 14:09:27решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2019-04-11 14:18:30
000012019018900022019-04-11 14:10:39обявление по чл. 178, ал. 1 ЗОП (откриване на процедура за публично състезание)2019-04-11 14:18:30
000012019018900032019-04-11 14:12:05документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата.2019-04-11 14:18:31
000012019018900042019-05-10 16:22:51протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 2019-05-10 16:23:16
000012019018900052019-05-20 15:40:49ДРУГОСъобщение за отваряне на Ценови предложенияСъобщение за отваряне на Ценови предложения2019-05-20 15:41:17
000012019018900062019-05-29 15:18:23протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротоколи от работата на комисията2019-05-29 15:20:31
000012019018900072019-05-29 15:19:50решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение № 320/29.05.2019 г. за избор на изпълнител2019-05-29 15:20:44
000012019018900082019-08-07 14:46:21ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2019-08-07 14:56:32
000012019018900092019-08-07 14:52:09договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 259/08.07.2019 г.2019-08-07 14:57:30
000012019018900102019-08-07 14:55:56договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към Договор № 259/08.07.2019 г.2019-08-07 14:58:53
000012019018900112019-11-12 16:06:25ДРУГООбявление за приключване на договор за обществена поръчкаОбявление за приключване на договор за обществена поръчка2019-11-12 16:06:44