Община Козлодуй

Възложител: Община Козлодуй
Име: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за обект „Възстановяване на сградата на Народно читалище „Яким Деспотов” в с. Гложене“.
Описание: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за обект „Възстановяване на сградата на Народно читалище „Яким Деспотов” в с. Гложене“.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 994000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019019400012019-04-25 13:21:15решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 262/25.04.2019 г.2019-04-25 13:29:24
000012019019400022019-04-25 13:22:39решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка № 16.00-73/25.04.2019 г.2019-04-25 13:29:25
000012019019400032019-04-25 13:26:47документация за участие в процедуритеДокументация за обществена поръчка.Образци.Техническа спецификация.Проект на договор.Методика за определяне на КО.2019-04-25 13:29:25
000012019019400042019-06-10 15:51:40протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12019-06-10 15:52:29
000012019019400052019-06-19 15:32:32ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2019-06-19 15:34:41
000012019019400062019-07-01 15:50:14протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №2, №3 и Протокол по чл. 181,ал.4 от Зоп2019-07-01 15:53:42
000012019019400072019-07-01 15:52:09решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение № 375/01.07.2019 г.2019-07-01 15:54:01
000012019019400082019-08-20 10:45:23ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2019-08-20 11:05:38
000012019019400092019-08-20 10:47:29договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор №295/07.08.2019 г.2019-08-20 11:06:18
000012019019400102019-08-20 11:02:36договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към Договор № 295/07.08.2019 г. 2019-08-20 11:06:55
000012019019400112019-08-20 11:04:14договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към Договор № 295/07.08.2019 г. 2019-08-20 11:07:14
000012019019400122019-08-20 11:05:10договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тяхДоговор за подизпълнение2019-08-20 11:07:25