Община Козлодуй

Възложител: Община Козлодуй
Име: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Пакет № 1 на общинска транспортна схема на Община Козлодуй, съгласно утвърдени маршрутни разписания”
Описание: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Пакет № 1 на общинска транспортна схема на Община Козлодуй, съгласно утвърдени маршрутни разписания”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019019500012019-05-17 12:14:41решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление №16.00-81/14.05.2019 г.2019-05-17 12:15:23
000012019019500022019-05-17 12:14:41решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение №287/14.05.2019 г.2019-05-17 12:15:23
000012019019500032019-05-17 12:14:41документация за участие в процедуритеДокументация, Техническа спецификация, Образци, Методика за оценка, Проект на договор.2019-05-17 12:15:24
000012019019500042019-06-24 10:32:24ДРУГОРешение за одобряване обявление за изменение или допълнителна информацияРешение за одобряване обявление за изменение или допълнителна информация2019-06-24 10:33:23
000012019019500052019-07-23 16:23:30протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12019-07-23 16:24:23
000012019019500062019-08-27 16:45:30протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад и Протоколи № 1 и 22019-08-27 16:46:29
000012019019500072019-08-27 16:45:30решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение № 465/27.08.2019 г.2019-08-27 16:46:35
000012019019500082019-09-12 10:38:46ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2019-09-12 10:39:25