Община Козлодуй

Възложител: Община Козлодуй
Име: Избор на изпълнител на СМР по проект: Реконструкция и рехабилитация на ул. Ломска – част от уличната мрежа в гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца
Описание: Избор на изпълнител на СМР по проект: Реконструкция и рехабилитация на ул. Ломска – част от уличната мрежа в гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 1010628.04 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019022500012019-09-05 15:00:32решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2019-09-05 15:04:12
000012019022500022019-09-05 15:00:32решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2019-09-05 15:04:12
000012019022500032019-09-05 15:00:32документация за участие в процедуритеДокументация, Образци, Техническа спецификация2019-09-05 15:04:13
000012019022500042019-09-05 15:00:32документация за участие в процедуритеРаботен проект- част 12019-09-05 15:04:13
000012019022500052019-09-05 15:00:32документация за участие в процедуритеРаботен проект - част 22019-09-05 15:04:14
000012019022500062019-09-05 15:00:32ДРУГОИнформация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОПИнформация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП2019-09-05 15:04:14
000012019022500072019-12-04 16:46:28протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 12019-12-04 16:46:51
000012019022500082020-01-22 15:27:49ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2020-01-22 15:29:35
000012019022500092020-01-27 13:29:01протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП, Протокол № 1, 2 и 32020-01-27 13:29:24
000012019022500102020-01-27 13:29:01решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение № 82 от 27.01.2020 г.2020-01-27 13:29:28
000012019022500112020-03-02 15:36:11ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2020-03-02 15:36:35
000012019022500122020-03-02 15:36:11договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 70/28.02.2020 г. и приложенията към него2020-03-02 15:37:34