Община Козлодуй

Възложител: Община Козлодуй
Име: Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт, съгласно чл. 176б, ал. 2 и чл. 176в от ЗУТ и Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите и извършване на обследване за енергийна ефективност и съставяне на сертификат за енергийни характеристики, съгласно Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради на територията на Община Козлодуй
Описание: Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт, съгласно чл. 176б, ал. 2 и чл. 176в от ЗУТ и Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите и извършване на обследване за енергийна ефективност и съставяне на сертификат за енергийни характеристики, съгласно Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради на територията на Община Козлодуй
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 60000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020024800012020-02-06 15:24:28обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява № 16.00-23, образци, техническа спецификация2020-02-06 15:28:40
000012020024800022020-02-06 15:40:45ДРУГОИнформация за публикувана обяваИнформация за публикувана обява2020-02-06 15:55:55
000012020024800032020-02-11 14:12:09ДРУГОРазяснениеРазяснение2020-02-11 14:12:28
000012020025000042020-02-20 15:18:00протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол по чл. 192, ал. 4 от ЗОП2020-02-20 15:19:15
000012020025000052020-03-09 11:46:52ДРУГОСъобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до "ЕНЕРДЖИ БИЛДИНГ" ЕООДСъобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до "ЕНЕРДЖИ БИЛДИНГ" ЕООД2020-03-09 11:47:17
000012020025000062020-03-09 15:58:53договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор № 71/28.02.2020 г. и приложенията към него2020-03-09 16:00:30