Община Козлодуй

Възложител: Община Козлодуй
Име: "Ремонт на улична мрежа на територията на община Козлодуй"
Описание: "Ремонт на улична мрежа на територията на община Козлодуй"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 2120478.77 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020024800012020-02-14 15:57:25решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 118/14.02.2020г. за откриване на процедура 2020-02-14 15:59:07
000012020024800022020-02-14 15:57:25решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка с изх. № 16.00 - 28/14.02.2020г.2020-02-14 15:59:07
000012020024800032020-02-14 15:57:25документация за участие в процедуритеДокументация, Техническа спецификация, Работен проект, Образци, КС, Проект на договор2020-02-14 15:59:08
000012020024800042020-02-21 17:20:12разясненията по документациите за участиеРазяснение № 1 с изх. № 26.00-111/1/21.02.2020г.2020-02-21 17:20:15
000012020024800052020-02-21 17:20:12разясненията по документациите за участиеРазяснение № 2 с изх. № 26.00-113/1/21.02.2020г.2020-02-21 17:20:19
000012020024800062020-02-21 17:20:12ДРУГОРешение № 135/21.02.2020г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация2020-02-21 17:20:24
000012020024800072020-02-21 17:20:12документация за участие в процедуритеКоличествено-стойностна сметка /Приложение към Ценовото предложение/2020-02-21 17:20:27
000012020024800082020-04-28 16:50:34протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1/28.04.2020 г. от работата на комисията2020-04-28 16:50:39
000012020024800092020-06-01 16:31:34ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложения с № 26.00-325/01.06.2020 г. Съобщение за отваряне на ценови предложения 2020-06-01 16:31:38
000012020024800102020-06-10 11:50:14решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение № 372/10.06.2020 г. за определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка 2020-06-10 11:50:20
000012020024800112020-06-10 11:50:14протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП и Протоколи №№ 1, 2 и 32020-06-10 11:50:28
000012020024800122020-07-30 14:15:09ДРУГООбявление за възложена поръчка с изх. № 16.00 - 31/1/30.07.2020 г.Обявление за възложена поръчка2020-07-30 14:15:14
000012020024800132020-07-30 14:15:09договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 286/07.07.2020 г. с Приложение № 12020-07-30 14:15:22
000012020024800142020-07-30 14:15:09договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 2 2020-07-30 14:15:29
000012020024800152020-07-30 14:15:09договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 2 - част 22020-07-30 14:15:39
000012020024800162020-07-30 14:15:09договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения №№ 3, 4 и 52020-07-30 14:15:45