Община Козлодуй

Възложител: Община Козлодуй
Име: „Доставка на природен газ /метан/ - компресиран за отопление за нуждите на обекти на община Козлодуй, за период от две години”
Описание: „Доставка на природен газ /метан/ - компресиран за отопление за нуждите на обекти на община Козлодуй, за период от две години”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 47916.67 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020024900012020-02-14 11:08:30решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчка„Доставка на природен газ /метан/ - компресиран за отопление за нуждите на обекти на община Козлодуй, за период от две години”2020-02-14 11:09:29
000012020024900022020-06-08 10:52:24ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2020-06-08 10:54:10
000012020024900032020-06-08 10:53:51договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхБорсов договор № 554/19.05.2020г.2020-06-08 10:54:13