Община Козлодуй

Възложител: Община Козлодуй
Име: Избор на изпълнител на СМР за обект: „Благоустрояване на пространството, разположено източно от Читалище „Христо Ботев” - УПИ I, кв. 182 в град Козлодуй
Описание: „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Благоустрояване на пространството, разположено източно от Читалище „Христо Ботев” - УПИ I, кв. 182 в град Козлодуй”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020025000012020-02-26 11:58:16решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 140/26.02.2020 г.2020-02-26 11:59:38
000012020025000022020-02-26 11:58:16документация за участие в процедуритеПокана за пряко договаряне и приложенията към нея - образци на документи, проект на договор и Техническа спецификация2020-02-26 11:59:38
000012020025000032020-02-26 11:58:16ДРУГОИнформация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОПИнформация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП2020-02-26 11:59:39
000012020025000042020-03-05 15:47:08разясненията по документациите за участиеРазяснение 12020-03-05 15:47:52
000012020025000052020-03-06 15:24:16решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение № 166/06.03.2020 г. 2020-03-06 15:24:47
000012020025000062020-03-23 11:58:10ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2020-03-23 11:58:41