Община Козлодуй

Възложител: Община Козлодуй
Име: "Доставка на нови специализирани съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Козлодуй" разделена на обособени позиции.
Описание: "Доставка на нови специализирани съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Козлодуй" разделена на обособени позиции.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 166939.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020025100012020-02-28 12:49:41решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 148/28.02.2020г.2020-02-28 12:54:31
000012020025100022020-02-28 12:51:04решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление с изх. № 16.00-36/28.02.2020г.2020-02-28 12:54:32
000012020025100032020-02-28 12:52:26документация за участие в процедуритеДокументация, Техническа спецификация, Образци на документи.2020-02-28 12:54:32
000012020025100042020-04-21 11:51:47протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12020-04-21 11:52:25
000012020025100052020-05-05 09:44:50ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2020-05-05 09:49:32
000012020025100062020-05-18 15:30:12протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП, Протокол № 2 и 32020-05-18 15:32:48
000012020025100072020-05-18 15:31:37решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение № 317/18.03.2020г.2020-05-18 15:33:18
000012020025100082020-06-29 15:17:12ДРУГООбявление за възл. поръчка с изх. № 16.00-36/1/29.06.2020г.Обявление за възл. поръчка с изх. № 16.00-36/1/29.06.2020г.2020-06-29 15:17:44
000012020025100092020-06-29 15:20:32договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор ОП1 № 273/25.06.2020 г. с приложенията към него2020-06-29 15:20:55
000012020025100102020-06-29 15:22:31договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор ОП2 № 270/25.06.2020 г. с приложенията към него2020-06-29 15:22:54
000012020025100112020-12-29 14:00:47ДРУГООбявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП1, с изх. № 16.00-36/2/29.12.2020 г.Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП1, с изх. № 16.00-36/2/29.12.2020 г.2020-12-29 14:01:06
000012020025100122020-12-29 14:02:55ДРУГООбявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП2, с изх. № 16.00-36/3/29.12.2020 г.Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП2, с изх. № 16.00-36/3/29.12.2020 г.2020-12-29 14:03:11