Община Козлодуй

Възложител: Община Козлодуй
Име: "Доставка на гориво за отопление за нуждите на Община Козлодуй и второстепенните й разпоредители с бюджетни средства за период от четири години"
Описание: "Доставка на гориво за отопление за нуждите на Община Козлодуй и второстепенните й разпоредители с бюджетни средства за период от четири години"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020025200012020-03-05 11:35:11решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура № 161/05.03.2020г.2020-03-05 11:36:02
000012020025200022020-03-12 16:12:43решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение № 182/12.03.2020г.2020-03-12 16:13:32
000012020025200032020-03-19 10:54:06ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2020-03-19 10:54:30