Община Козлодуй

Възложител: Община Козлодуй
Име: „Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Работен“ за изпълнение на СМР за повишаване на енергийната ефективност на сгради в гр. Козлодуй“
Описание: „Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Работен“ за изпълнение на СМР за повишаване на енергийната ефективност на сгради в гр. Козлодуй“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 44686.61 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020025300012020-03-09 18:27:30обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява, образци, проект на договор и техническа спецификация2020-03-09 18:27:52
000012020025300022020-03-09 18:27:30документация за участие в процедуритеОбследване2020-03-09 18:27:53
000012020025300032020-03-09 18:27:30документация за участие в процедуритеОбследване2020-03-09 18:27:54
000012020025300042020-03-09 18:27:30документация за участие в процедуритеОбследване2020-03-09 18:27:55
000012020025300052020-03-09 18:27:30документация за участие в процедуритеОбследване2020-03-09 18:27:56
000012020025300062020-03-09 18:27:30документация за участие в процедуритеОбследване2020-03-09 18:27:57
000012020025300072020-03-09 18:27:30документация за участие в процедуритеОбследване2020-03-09 18:27:58
000012020025300082020-03-09 18:28:52ДРУГОИнформация за публикувана в профила на купувача обяваИнформация за публикувана в профила на купувача обява2020-03-09 18:30:42
000012020025800092020-03-31 13:53:33протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол по чл. 192, ал. 4 от ЗОП2020-03-31 13:54:22
000012020025800102020-04-06 16:21:27договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор № 109/06.04.2020 г. и приложенията към него2020-04-06 16:22:15
000012020026200112020-04-10 16:13:30ДРУГОСъобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до "БИЛДИНГКОНСУЛТ МГ" ООД2020-04-10 16:14:38