Община Козлодуй

Възложител: Община Козлодуй
Име: „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Благоустрояване на пространството, разположено източно от читалище „Христо Ботев” - УПИ I, кв. 182 в град Козлодуй””
Описание: „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Благоустрояване на пространството, разположено източно от читалище „Христо Ботев” - УПИ I, кв. 182 в град Козлодуй””
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 410393.49 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020025400012020-03-19 16:31:11решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 203/19.03.2020 г.2020-03-19 16:34:50
000012020025400022020-03-19 16:31:11решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2020-03-19 16:34:51
000012020025400032020-03-19 16:31:11документация за участие в процедуритеДокументация, образци на документи, проект на договор и Техническа спецификация2020-03-19 16:34:51
000012020025400042020-03-19 16:31:11документация за участие в процедуритеПроектна документация2020-03-19 16:34:53
000012020025400052020-03-19 16:31:11документация за участие в процедуритеПроектна документация2020-03-19 16:34:54
000012020025400062020-03-19 16:31:11документация за участие в процедуритеПроектна документация2020-03-19 16:34:55
000012020025400072020-03-19 16:31:11ДРУГОИнформация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОПИнформация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП2020-03-19 16:34:55
000012020025400082020-04-08 10:19:27ДРУГОСъобщение за отлагане датата на отваряне на офертиСъобщение2020-04-08 10:19:49
000012020025400092020-04-22 11:05:47ДРУГОРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информацияРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация2020-04-22 11:07:00
000012020025400102020-04-22 11:05:47ДРУГОСъобщение за възобновяване на сроковете по процедуратаСъобщение за възобновяване на сроковете по процедурата2020-04-22 11:07:02
000012020025400112020-06-04 14:48:41протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12020-06-04 14:49:08
000012020025400122020-07-03 09:51:55ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2020-07-03 09:52:13
000012020025400132020-07-16 15:29:47протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП и Протокол № 1, № 2 и № 3 от работата на комисията2020-07-16 15:32:25
000012020025400142020-07-16 15:29:47решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение № 459/16.07.2020 г.2020-07-16 15:33:31
000012020025400152020-08-31 11:45:56ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2020-08-31 16:00:51
000012020025400162020-08-31 11:45:56договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 432/27.08.2020г.2020-08-31 16:08:13
000012020025400172020-08-31 11:45:56договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 1 - Техническа спецификация към Договор № 432/27.08.2020г.2020-08-31 16:08:18
000012020025400182020-08-31 11:45:56договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 2 - Техническо предложение /част 1/ към Договор № 432/27.08.2020г.2020-08-31 16:09:37
000012020025400192020-08-31 11:45:56договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 2 - Техническо предложение /част 2/ към Договор № 432/27.08.2020г.2020-08-31 16:10:42
000012020025400202020-08-31 11:45:56договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 2 - Техническо предложение /част 3/ към Договор № 432/27.08.2020г.2020-08-31 16:11:43
000012020025400212020-08-31 11:45:56договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 2 - Техническо предложение /част 4/ към Договор № 432/27.08.2020г.2020-08-31 16:12:08
000012020025400252020-08-31 11:45:56договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 2 - Техническо предложение /част 5/ към Договор № 432/27.08.2020г.2020-08-31 16:14:14
000012020025400262020-08-31 11:45:56договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 2 - Техническо предложение /част 6/ към Договор № 432/27.08.2020г.2020-08-31 16:14:21
000012020025400272020-08-31 11:45:56договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 2 - Техническо предложение /част 7/ към Договор № 432/27.08.2020г.2020-08-31 16:14:28
000012020025400282020-08-31 11:45:56договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 2 - Техническо предложение /част 8/ към Договор № 432/27.08.2020г.2020-08-31 16:19:19