Община Козлодуй

Възложител: Община Козлодуй
Име: "Доставка на гориво за отопление за изгаряне в стационарни горивни инсталации за нуждите на Община Козлодуй и второстепенните й разпоредители с бюджетни средства за период от две години"
Описание: "Доставка на гориво за отопление за изгаряне в стационарни горивни инсталации за нуждите на Община Козлодуй и второстепенните й разпоредители с бюджетни средства за период от две години"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 188797.52 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020025400012020-03-19 16:33:22решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчка"Доставка на гориво за отопление за изгаряне в стационарни горивни инсталации за нуждите на Община Козлодуй и второстепенните й разпоредители с бюджетни средства за период от две години"2020-03-19 16:34:00
000012020025400022020-04-24 11:47:45ДРУГОСъобщение за стартиране на срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОПСъобщение за стартиране на срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП2020-04-24 11:48:17
000012020025400052020-06-01 11:03:33ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2020-06-01 11:05:11
000012020025400062020-06-01 11:04:42договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхБорсов договор № 560/20.02.2020г.2020-06-01 11:05:39