Община Козлодуй

Възложител: Община Козлодуй
Име: "Упражняване на строителен надзор при извършване на СМР при "Ремонт на уличната мрежа на територията на община Козлодуй"
Описание: "Упражняване на строителен надзор при извършване на СМР при "Ремонт на уличната мрежа на територията на община Козлодуй"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 14900.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020025500012020-03-23 13:15:08решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 206/20.03.2020 г. за отриване на процедура2020-03-23 13:16:09
000012020025500022020-03-23 13:15:08решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка с изх. № 16.00-55/20.03.2020г. 2020-03-23 13:16:10
000012020025500032020-03-25 13:29:40документация за участие в процедуритеДокументация, Техническа спецификация, Работен проект, Проект на договор, Образци на документи 2020-03-25 13:29:52
000012020025500042020-04-24 16:50:35ДРУГОСъобщение с изх. № 26.00-249/24.04.2020 г. за възобновяване на сроковеСъобщение с изх. № 26.00-249/24.04.2020 г. 2020-04-24 16:50:38
000012020025500052020-05-04 16:37:25решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 265/29.04.2020 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация2020-05-04 16:37:29
000012020025500062020-08-17 17:05:36решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение № 518/17.08.2020 г. за определяне на изпълнител2020-08-17 17:05:42
000012020025500072020-08-17 17:05:36протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП и Протокол от работата на комисията2020-08-17 17:05:50
000012020025500082020-09-11 09:22:03ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2020-09-11 10:22:16
000012020025500092020-09-11 09:22:03договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 438/04.09.2020 г. и приложенията към него2020-09-11 10:23:09