Община Козлодуй

Възложител: Община Козлодуй
Име: „Доставка на механизирани машини и инструменти с общо и специално предназначение за нуждите на Община Козлодуй”
Описание: „Доставка на механизирани машини и инструменти с общо и специално предназначение за нуждите на Община Козлодуй”, разделена на две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – „Доставка на моторни храсторези, моторни кастрачки – прътови, моторна самоходна косачка и моторни триони”; Обособена позиция № 2 – „Доставка на генератор, стартерна зарядна количка и пароструйка”.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 22990.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020025900012020-03-27 13:38:21обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява, образци на документи, проект на договори, Техническа спецификация2020-03-27 13:39:32
000012020025900022020-03-27 13:40:38ДРУГОИнформация за публикувана в профила на купувача обяваИнформация за публикувана в профила на купувача обява2020-03-27 13:44:36
000012020026200032020-04-07 16:54:50ДРУГОИнформация за удължаване на първоначалния срок за получаване на офертиИнформация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти2020-04-07 17:03:36
000012020026200042020-05-19 16:14:02протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол по чл. 192, ал. 4 от ЗОП2020-05-19 16:16:39
000012020026600052020-05-27 09:47:20договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор № 222/26.05.2020 г. и приложенията към него2020-05-27 09:48:27