Община Козлодуй

Възложител: Община Козлодуй
Име: "Строително-монтажни работи във връзка с реализацията на "Изграждане на гробищен парк в с. Гложене""
Описание: "Строително-монтажни работи във връзка с реализацията на "Изграждане на гробищен парк в с. Гложене""
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020025900012020-03-30 16:34:09решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура № 213/30.03.2020г.2020-03-30 16:35:31
000012020025900022020-03-30 16:34:09решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка с изх. № 16.00 - 62/30.03.2020г.2020-03-30 16:35:31
000012020025900032020-03-30 16:34:09документация за участие в процедуритеДокументация, Техническа спецификация, Проект, Образци на документи, Проект на договор2020-03-30 16:35:32
000012020025900042020-04-22 16:59:54ДРУГОСъобщение с изх. № 26.00-244/22.04.2020 г. за възобновяване на срок по процедуратаСъобщение с изх. № 26.00-244/22.04.2020 г.2020-04-22 16:59:58
000012020025900052020-04-22 16:59:54решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 254/22.04.2020 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 2020-04-22 17:00:04
000012020025900062020-05-15 13:48:19решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение № 311/15.05.2020 г. за прекратяване на процедурата2020-05-15 13:48:23
000012020025900072020-05-18 11:23:33ДРУГОOбявление за възложена поръчка с изх. № 16.00 - 62/2/18.05.2020 г. Oбявление за възложена поръчка 2020-05-18 11:23:39