Община Козлодуй

Възложител: Община Козлодуй
Име: „Упражняване на строителен надзор при извършване на СМР по проект: Възстановяване елементите на уличното пространство на улици „Христо Ботев“ и „Радецки“, гр. Козлодуй – изграждане на тротоари, улично осветление и велоалея в участък от км 4+089 до км 2+340”
Описание: „Упражняване на строителен надзор при извършване на СМР по проект: Възстановяване елементите на уличното пространство на улици „Христо Ботев“ и „Радецки“, гр. Козлодуй – изграждане на тротоари, улично осветление и велоалея в участък от км 4+089 до км 2+340”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 11900.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020026000012020-04-03 11:12:35решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2020-04-03 11:13:38
000012020026000022020-04-03 11:12:35решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2020-04-03 11:13:39
000012020026000032020-04-03 11:12:35документация за участие в процедуритеДокументация, образци, проект на договор, техническа спецификация2020-04-03 11:13:39
000012020026000042020-04-03 11:12:35документация за участие в процедуритеРаботен проект2020-04-03 11:13:40
000012020026000052020-04-03 11:12:35документация за участие в процедуритеРаботен проект2020-04-03 11:13:42
000012020026000072020-04-24 11:45:18ДРУГОСъобщение за промяна на датата на отваряне на офертиСъобщение за промяна на датата на отваряне на оферти2020-04-24 11:46:06
000012020026000072020-05-02 10:57:41ДРУГОРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информацияРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация2020-05-02 10:58:54
000012020026000082020-06-15 14:45:55ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2020-06-15 14:46:39
000012020026000092020-06-24 16:58:29протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП, Протокол № 1, Протокол № 2 и Протокол № 3 от работата на комисията2020-06-24 16:59:01
000012020026000102020-06-24 16:58:29решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение № 411/24.06.2020 г.2020-06-24 16:59:12
000012020026000112020-08-03 11:18:22ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2020-08-03 11:18:52
000012020026000122020-08-03 11:18:22договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 390/29.07.2020 г. и приложенията към него2020-08-03 11:19:59