Община Козлодуй

Възложител: Община Козлодуй
Име: „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект” за реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, разположени на една права – ул. „Княз Дондуков” и ул. „Освободител”, находящи се в гр. Козлодуй, общ. Козлодуй и принадлежности и съоръжения към тях и упражняване на авторски надзор по време на строителните и ремонтни работи”
Описание: „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект” за реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, разположени на една права – ул. „Княз Дондуков” и ул. „Освободител”, находящи се в гр. Козлодуй, общ. Козлодуй и принадлежности и съоръжения към тях и упражняване на авторски надзор по време на строителните и ремонтни работи”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020026100012020-03-31 16:17:07решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура № 217/31.03.2020 г. 2020-03-31 16:25:15
000012020026100022020-03-31 16:18:54решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка с изх. № 16.00-64/31.03.2020 г. 2020-03-31 16:25:16
000012020026100032020-03-31 16:20:27документация за участие в процедуритеДокументация, Техническо предложение, Образци на документи2020-03-31 16:25:16
000012020026100042020-04-10 13:25:06решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение № 236/10.04.2020г.2020-04-10 13:25:44
000012020026100052020-04-13 15:56:18ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2020-04-13 15:57:04