Община Козлодуй

Възложител: Община Козлодуй
Име: Избор на изпълнител на СМР по проект: Възстановяване елементите на уличното пространство на улици „Христо Ботев“ и „Радецки“, гр. Козлодуй – изграждане на тротоари, улично осветление и велоалея в участък от км 4+089 до км 2+340
Описание: Избор на изпълнител на СМР по проект: Възстановяване елементите на уличното пространство на улици „Христо Ботев“ и „Радецки“, гр. Козлодуй – изграждане на тротоари, улично осветление и велоалея в участък от км 4+089 до км 2+340
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020026200012020-04-21 12:35:50решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2020-04-21 12:37:41
000012020026200022020-04-21 12:35:50решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2020-04-21 12:37:41
000012020026200042020-04-21 12:35:50документация за участие в процедуритеРаботен проект2020-04-21 12:37:42
000012020026200052020-04-21 12:35:50документация за участие в процедуритеРаботен проект2020-04-21 12:37:44
000012020026200062020-04-21 13:56:20документация за участие в процедуритеДокументация, образци, ТС, методика за оценка, договор2020-04-21 13:56:31
000012020026200072020-04-27 11:30:31разясненията по документациите за участиеРазяснение № 12020-04-27 11:31:59
000012020026200082020-04-28 10:59:16ДРУГОРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информацияРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация2020-04-28 11:01:40
000012020026200092020-04-28 10:59:16ДРУГОНови Техническа спецификация и Приложение № 1 /КСС/ към Ценово предложениеНови Техническа спецификация и Приложение № 1 /КСС/ към Ценово предложение2020-04-28 11:01:43
000012020026200112020-06-15 14:47:41ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2020-06-15 14:51:36
000012020026200122020-06-23 16:04:13протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП, Протокол № 1, Протокол № 2 и Протокол № 3 от работата на комисията2020-06-23 16:04:46
000012020026200132020-06-23 16:04:13решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение № 408/23.06.2020 г.2020-06-23 16:04:56
000012020026200142020-09-01 15:37:51ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2020-09-01 15:38:04
000012020026200152020-09-01 15:37:51договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 419/21.08.2020 г.2020-09-01 15:38:10
000012020026200162020-09-01 15:37:51договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор - част 12020-09-01 15:38:16
000012020026200172020-09-01 15:37:51договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор - част 22020-09-01 15:38:20