Община Козлодуй

Възложител: Община Козлодуй
Име: „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект” за реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, разположени на една права – ул. „Княз Дондуков” и ул. „Освободител”, находящи се в гр. Козлодуй, общ. Козлодуй и принадлежности и съоръжения към тях и упражняване на авторски надзор по време на строителните и ремонтни работи”
Описание: „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект” за реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, разположени на една права – ул. „Княз Дондуков” и ул. „Освободител”, находящи се в гр. Козлодуй, общ. Козлодуй и принадлежности и съоръжения към тях и упражняване на авторски надзор по време на строителните и ремонтни работи”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 52130.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020026300012020-04-23 14:37:49решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение №256/23.04.2020г.2020-04-23 14:43:04
000012020026300022020-04-23 14:38:32решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2020-04-23 14:43:04
000012020026300032020-04-23 14:39:33документация за участие в процедуритеДокументация, образци, ТС.2020-04-23 14:43:05
000012020026300042020-05-08 13:19:39разясненията по документациите за участиеРазяснение 2020-05-08 13:20:09
000012020026300052020-07-03 10:44:41протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12020-07-03 10:45:23
000012020026300062020-08-17 13:17:36ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения с изх. № 26.00-495/17.08.2020 г.2020-08-17 13:18:08
000012020026300072020-08-25 13:54:40протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП, Протокол № 2 и Протокол № 3 от работата на комисията2020-08-25 13:56:44
000012020026300082020-08-25 13:55:46решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение № 544/25.08.2020 г.2020-08-25 13:57:33
000012020026300092020-10-08 13:55:21ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2020-10-08 13:59:21
000012020026300102020-10-08 13:59:00договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 452/06.10.2020 г. и приложенията към него2020-10-08 13:59:31