Община Козлодуй

Възложител: Община Козлодуй
Име: Упражняване на авторски надзор при извършване на СМР по проект: Възстановяване елементите на уличното пространство на улици „Христо Ботев“ и „Радецки“, гр. Козлодуй – изграждане на тротоари, улично осветление и велоалея в участък от км 4+089 до км 2+340
Описание: Упражняване на авторски надзор при извършване на СМР по проект: Възстановяване елементите на уличното пространство на улици „Христо Ботев“ и „Радецки“, гр. Козлодуй – изграждане на тротоари, улично осветление и велоалея в участък от км 4+089 до км 2+340
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020026400012020-05-18 14:54:06решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 314 от 18.05.2020 г.2020-05-18 15:24:50
000012020026400022020-06-08 16:01:42решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение № 364/08.06.2020 г.2020-06-08 16:01:59
000012020026400032020-06-23 16:42:29ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2020-06-23 16:42:48