Община Козлодуй

Възложител: Община Козлодуй
Име: "Строително-монтажни работи във връзка с реализацията на "Изграждане на гробищен парк в с. Гложене""
Описание: "Строително-монтажни работи във връзка с реализацията на "Изграждане на гробищен парк в с. Гложене""
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 78407.12 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020026500012020-05-19 14:12:56решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 320/19.05.2020 г. за откриване на процедура2020-05-19 14:13:47
000012020026500022020-05-19 14:12:56решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка с изх. № 16.00 - 91/19.05.2020 г.2020-05-19 14:13:47
000012020026500032020-05-19 14:12:56документация за участие в процедуритеДокументация, Техническа спецификация, Проект, Образци на документи, КСС, Проект на договор2020-05-19 14:13:48
000012020026500042020-06-22 16:22:50протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1/22.06.2020 г. от работата на комисията2020-06-22 16:22:55
000012020026500052020-07-03 16:41:24ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложения с изх. № 26.00-410/03.07.2020 г. Съобщение за отваряне на ценови предложения2020-07-03 16:41:29
000012020026500062020-07-29 16:06:26решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение № 492/29.07.2020 г. за определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка2020-07-29 16:06:32
000012020026500072020-07-29 16:06:26протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП и Протоколи №№ 1, 2 и 32020-07-29 16:06:38
000012020026500082020-08-26 13:54:41ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2020-08-26 13:55:41
000012020026500092020-08-26 13:54:41договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 427/26.08.2020 г. и приложенията към него2020-08-26 13:55:46