Община Козлодуй

Възложител: Община Козлодуй
Име: "Ремонт покрива на ДГ "1-ви юни" с. Бутан"
Описание: "Ремонт покрива на ДГ "1-ви юни" с. Бутан"
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 49.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020026700012020-05-28 10:27:43обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява, образци на документи, Техническа спецификация2020-05-28 10:28:36
000012020026700022020-05-28 10:45:25ДРУГОИнформация за публикувана в профила на купувача обяваИнформация за публикувана в профила на купувача обява2020-05-28 10:45:44
000012020026700042020-06-08 17:11:48ДРУГОИнформация за удължаване на първоначалния срок за получаване на офертиИнформация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти2020-06-08 17:11:56
000012020027100052020-07-15 16:13:28протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол по чл. 192, ал. 4 от ЗОП2020-07-15 16:14:54
000012020027100062020-08-26 14:01:20договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор № 424/24.08.2020 г. и приложенията към него 2020-08-26 14:07:18