Община Козлодуй

Възложител: Община Козлодуй
Име: Изготвяне на Общ устройствен план на Община Козлодуй
Описание: Изготвяне на Общ устройствен план на Община Козлодуй
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 54000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020027000012020-06-12 09:45:34обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява, образци, техническа спецификация и др.2020-06-12 11:32:55
000012020027000022020-06-12 09:45:34ДРУГОТехническо задание - 1Техническо задание2020-06-12 11:32:56
000012020027000032020-06-12 09:45:34ДРУГОТехническо задание - 2Техническо задание2020-06-12 11:32:57
000012020027100042020-06-12 11:44:33ДРУГОИнформация за публикувана обяваИнформация за публикувана обява2020-06-12 11:44:48
000012020027100052020-06-22 17:12:18ДРУГОИнформация за удължаване на първоначалния срок за получаване на офертиИнформация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти2020-06-22 17:12:29
000012020027100062020-09-18 11:46:28протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол по чл. 192, ал. 4 от ЗОП2020-09-18 11:47:09
000012020027100072020-10-08 11:28:54договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор № 453/06.10.2020 г.2020-10-08 11:29:52
000012020027100082020-10-08 11:28:54договор с приложения (процедури с ниска стойност)Приложение № 1 към Договор № 453/06.10.2020 г.2020-10-08 11:30:06
000012020027100092020-10-08 11:28:54договор с приложения (процедури с ниска стойност)Приложение № 2 към Договор № 453/06.10.2020 г. - част № 12020-10-08 11:30:34
000012020027100102020-10-08 11:28:54договор с приложения (процедури с ниска стойност)Приложение № 2 към Договор № 453/06.10.2020 г. - част 22020-10-08 11:31:06
000012020027100112020-10-08 11:28:54договор с приложения (процедури с ниска стойност)Приложения: № 3, № 4 и № 5, към Договор № 453/06.10.2020 г.2020-10-08 11:31:29