Община Козлодуй

Възложител: Община Козлодуй
Име: "Доставка и монтаж на осветителни LED тела (лампи) за уличното осветление и крепежни съпътстващи елементи за нуждите на селата на Община Козлодуй"
Описание: "Доставка и монтаж на осветителни LED тела (лампи) за уличното осветление и крепежни съпътстващи елементи за нуждите на селата на Община Козлодуй"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 208333.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020026800012020-06-15 13:37:06решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 391/12.06.2020 г. за откриване на процедура2020-06-15 15:33:41
000012020026800022020-06-15 13:37:06решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка с изх. № 16.00 - 105/12.06.2020 г.2020-06-15 15:33:41
000012020026800032020-06-17 14:47:39документация за участие в процедуритеДокументация, Техническа спецификация, Методика за комплексна оценка на офертите, Образци на документи, Проект на договор2020-06-17 14:47:44
000012020026800042020-07-02 15:58:07разясненията по документациите за участиеРазяснение № 1/02.07.2020 г. 2020-07-02 15:58:11
000012020026800052020-07-06 15:02:06разясненията по документациите за участиеРазяснение № 2/06.07.2020 г. 2020-07-06 15:02:09
000012020026800062020-08-04 10:58:01ДРУГОСъобщение отваряне Ценови предложенияСъобщение отваряне Ценови предложения2020-08-04 10:58:05
000012020026800072020-08-12 16:27:40решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение № 512/12.08.2020 г. за определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка2020-08-12 16:27:44
000012020026800082020-08-12 16:27:40протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад и протоколи от работата на комисията2020-08-12 16:27:51
000012020026800092020-09-11 09:00:58ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2020-09-11 10:21:02
000012020026800102020-09-11 09:00:58договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 435/03.09.2020 г. и приложенията към него2020-09-11 10:21:30
000012020026800112021-03-16 13:29:52ДРУГООбявление за приключване на договор за обществена поръчка с изх. № 16.00 - 105/2/16.03.2021 г.Обявление за приключване на договор за обществена поръчка2021-03-16 13:29:58