Община Козлодуй

Възложител: Община Козлодуй
Име: „Доставка на употребяван пътнически микробус за нуждите на Дневен център за деца и младежи с увреждания (ДЦДМУ) и Център за обществена подкрепа (ЦОП), гр. Козлодуй”.
Описание: „Доставка на употребяван пътнически микробус за нуждите на Дневен център за деца и младежи с увреждания (ДЦДМУ) и Център за обществена подкрепа (ЦОП), гр. Козлодуй”.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020027000012020-06-15 13:13:27решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 390/12.06.2020 г. за откриване на процедура2020-06-15 13:17:14
000012020027000022020-06-15 13:15:06решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка с изх. № 16.00 - 104/12.06.2020 г.2020-06-15 13:17:14
000012020027000032020-06-17 10:49:47документация за участие в процедуритеДокументация, Образци, ТС.2020-06-17 10:50:02
000012020027000042020-07-20 10:46:55ДРУГОРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информацияРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация2020-07-20 10:47:25
000012020027000052020-09-01 09:01:48ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2020-09-01 09:01:59
000012020027000062020-09-10 10:52:09протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП, Протокол № 1, Протокол № 2 и Протокол № 3 от работата на комисията2020-09-10 10:54:03
000012020027000072020-09-10 10:53:50решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение № 572/10.09.2020 г.2020-09-10 10:54:12
000012020027000082020-10-27 14:07:17решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение № 646/27.10.2020 г.2020-10-27 14:08:01
000012020027000092020-11-12 10:39:03ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2020-11-12 10:39:19