ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

1040 София, бул. "Д-р Г.М.Димитров" № 52Б

Профил на купувача - към 15.05.2020

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012020000100738-2020-0051„Софтуерна разработка по адаптиране, интегриране и внедряване на проект „Съществени подобрения на фронт офиса“ – Софтуерен пакет 3, Фаза 2 на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) в Патентно ведомство на Република България“. Внедряване на допълнителни и обновени функционалности на софтуерните модули за електронно заявяване на марки, дизайни и вторични вписвания за тях; По-нататъшна интеграция на фронт-офиса в цялостната технологична инфраструктура на ведомството. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена150000.0072000000BG4112020-07-02 15:59:282020-08-03 23:59:002020-07-07 11:18:29150000.00