Община Твърдица

ВъзложителОписаниеДата на създаванеПубликуванаДата на публикуване timestampдокумент
Община ТвърдицаВътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Община Твърдица28.10.2015 09:31:26ДА28.10.2015 09:31:42
Община ТвърдицаВътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Твърдица10.10.2016 16:26:43ДА10.10.2016 16:26:53