МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

ВъзложителОписаниеДата на създаванеПубликуванаДата на публикуване timestampдокумент
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА 09.10.2014 15:49:02ДА09.10.2014 16:14:22
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТАВътрешни правила за планиране, организация, възлагане и контрол на обществените поръчки в администрацията на Министерството на културата, утрърдени със Заповед № РД09-351/05.06.2015 г.05.06.2015 17:09:14ДА05.06.2015 17:10:18
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТАВътрешни правила на Министерството на културата за управление на цикъла на обществените поръчки, утвърдени със Заповед № РД 09-1075/23.12.2016 г. на министъра на културата 28.12.2016 09:40:47ДА28.12.2016 09:41:47