ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

ВъзложителОписаниеДата на създаванеПубликуванаДата на публикуване timestampдокумент
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ЛОВЕЧВътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Областна администрация Ловеч02.02.2015 15:42:35ДА02.02.2015 15:42:52
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ЛОВЕЧВътрешни правила за поддържане на профил на купувача на Областна администрация Ловеч02.02.2015 15:42:35ДА02.02.2015 15:42:54