Профил на купувача на община Първомай

ВъзложителОписаниеДата на създаванеПубликуванаДата на публикуване timestampдокумент
Община Първомай 04.11.2014 08:06:11ДА05.01.2015 16:42:04
Община ПървомайВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПЛАНИРАНЕ И ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ07.01.2015 09:51:00ДА07.01.2015 09:51:16
Община ПървомайВътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки на община Първомай 22.11.2018 10:17:38ДА22.11.2018 10:17:50