ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

ВъзложителОписаниеДата на създаванеПубликуванаДата на публикуване timestampдокумент
Община КричимВътрешни правила за обществени поръчки27.03.2015 09:09:16ДА27.03.2015 09:09:38
Община КричимВътрешни правила за профила на купувача27.03.2015 09:12:02ДА27.03.2015 09:12:10
Община КричимВътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в община Кричим03.12.2020 10:57:49ДА03.12.2020 10:58:09