Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

ВъзложителОписаниеДата на създаванеПубликуванаДата на публикуване timestampдокумент
Държавна агенция за бежанците при Министерския съветВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС 30.09.2014 г.02.04.2015 15:29:10ДА02.04.2015 15:29:32
Държавна агенция за бежанците при Министерския съветВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС 31.03.2015 г.02.04.2015 15:29:10ДА02.04.2015 15:29:34
Държавна агенция за бежанците при Министерския съветОБОБЩЕН ПЛАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ/ПРОЦЕДУРИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ03.12.2015 16:51:25ДА03.12.2015 16:51:38
Държавна агенция за бежанците при Министерския съветВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС 01.02.2016 г.02.02.2016 16:14:04ДА02.02.2016 16:16:34
Държавна агенция за бежанците при Министерския съветВътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет15.08.2016 11:32:45ДА16.08.2016 09:25:31
Държавна агенция за бежанците при Министерския съветЗаповед за изменение на вътрешните правила за управление на цикъла на ОП в ДАБ при МС.05.10.2017 16:05:10ДА05.10.2017 16:06:57
Държавна агенция за бежанците при Министерския съветЗаповед за изменение на вътрешните правила 05.10.2017 16:06:41ДА05.10.2017 16:07:00
Държавна агенция за бежанците при Министерския съветЗаповед за изменение на вътрешните правила за управление на цикъла на ОП в ДАБ при МС24.04.2019 15:54:34ДА24.04.2019 15:55:29
Държавна агенция за бежанците при Министерския съветЗаповед за изменение на вътрешните правила за управление на цикъла на ОП в ДАБ при МС24.04.2019 15:56:37ДА24.04.2019 15:57:21
Държавна агенция за бежанците при Министерския съветЗаповед за изменение на вътрешните правила за управление на цикъла на ОП в ДАБ при МС03.06.2019 10:43:17ДА03.06.2019 10:43:28
Държавна агенция за бежанците при Министерския съветВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (от 29.06.2020 г.) 20.07.2020 12:31:56ДА20.07.2020 12:32:15
Държавна агенция за бежанците при Министерския съветЗаповед за изменение на вътрешните правила за управление на цикъла на ОП в ДАБ при МС16.12.2020 16:22:11ДА16.12.2020 16:22:52