Българско национално радио

id ВъзложителОписаниеДата на създаванеПубликуванаДата на публикуване timestampдокумент
0000120190188Българско национално радиоПокана за участие в пазарни консултации с предмет „Осигуряване на информация за избирателна активност и резултати от избори по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Осигуряване на информация за избирателната ак[...]2019-03-18 17:10:19ДА2019-03-18 17:10:35
0000120190189Българско национално радиоПокана за участие в пазарни консултации с предмет „Осигуряване на данни за обема, профила и моделите на слушане на радиоаудиторията чрез национално представително социологическо проучване“2019-03-20 11:51:48ДА2019-03-20 11:52:01
0000120190190Българско национално радиоПокана за участие в пазарни консултации с предмет „Разработване на нови функционалности и поддръжка на счетоводна система „Конто“2019-03-21 12:24:17ДА2019-03-21 12:24:26
0000120190195Българско национално радиоПокана за участие в пазарни консултации с предмет „Комплексно почистване и хигиенизиране на сградите на БНР“2019-03-26 14:30:06ДА2019-03-26 14:30:13
0000120190199Българско национално радиоПокана за участие в пазарни консултации с предмет „Застраховане „Автокаско“ на МПС, застраховка „Гражданска отговорност“ и злополука на лицата при пътуване за нуждите на БНР“2019-04-15 13:03:18ДА2019-04-15 13:10:01
0000120190199Българско национално радиоПокана за участие в пазарни консултации с предмет „Комплексно почистване и хигиенизиране на сградите на БНР“2019-04-22 16:31:22ДА2019-04-22 16:32:11
0000120190200Българско национално радиоИндикативни ценови предложения за Комплексно почистване и хигиенизиране на сградите на БНР.2019-04-25 16:59:11ДА2019-04-25 16:59:39
0000120190201Българско национално радиоИндикативни ценови предложения за Комплексно почистване и хигиенизиране на сградите на БНР.2019-04-25 16:59:11ДА2019-04-25 16:59:31
0000120190204Българско национално радиоПокана за участие в пазарни консултации с предмет „Доставка на хигиенни материали за нуждите на БНР“2019-05-13 11:46:10ДА2019-05-13 11:46:15
0000120190205Българско национално радиоПокана за участие в пазарни консултации с предмет „Доставка на хигиенни материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за нуждите на БНР“2019-05-13 11:47:28ДА2019-05-13 11:47:30
0000120190207Българско национално радиоИндикативни ценови предложения за „Инженеринг – проектиране и строителство за подмяна на съществуващо фасадно остъкляване на БНР, Програмно – редакционна сграда, находяща се в гр. София, район „Лозенец“, парцел II-БН[...]2019-05-22 11:56:31ДА2019-05-22 11:56:39
0000120190209Българско национално радиоПокана за участие в пазарни консултации с предмет „Ежедневен транспорт на служители на Лентохранилище Боровец“2019-05-23 09:48:22ДА2019-05-23 09:48:25
0000120190214Българско национално радиоПокана за участие в пазарни консултации с предмет „Сервизно обслужване на служебните автомобили на БНР, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи, принадлежности към тях и почистване“2019-07-03 16:14:45ДА2019-07-03 16:14:55
0000120190216Българско национално радиоПокана за участие в пазарни консултации с предмет „Доставка на канцеларски материали, включени в списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“2019-07-04 17:19:03ДА2019-07-04 17:19:08
0000120190217Българско национално радиоПокана за участие в пазарни консултации с предмет „Доставка на канцеларски материали“2019-07-05 10:10:03ДА2019-07-05 10:10:09