Българско национално радио

id ВъзложителОписаниеДата на създаванеПубликуванаДата на публикуване timestampдокумент
0000120190188Българско национално радиоПокана за участие в пазарни консултации с предмет „Осигуряване на информация за избирателна активност и резултати от избори по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Осигуряване на информация за избирателната ак[...]2019-03-18 17:10:19ДА2019-03-18 17:10:35
0000120190189Българско национално радиоПокана за участие в пазарни консултации с предмет „Осигуряване на данни за обема, профила и моделите на слушане на радиоаудиторията чрез национално представително социологическо проучване“2019-03-20 11:51:48ДА2019-03-20 11:52:01
0000120190190Българско национално радиоПокана за участие в пазарни консултации с предмет „Разработване на нови функционалности и поддръжка на счетоводна система „Конто“2019-03-21 12:24:17ДА2019-03-21 12:24:26
0000120190195Българско национално радиоПокана за участие в пазарни консултации с предмет „Комплексно почистване и хигиенизиране на сградите на БНР“2019-03-26 14:30:06ДА2019-03-26 14:30:13
0000120190199Българско национално радиоПокана за участие в пазарни консултации с предмет „Застраховане „Автокаско“ на МПС, застраховка „Гражданска отговорност“ и злополука на лицата при пътуване за нуждите на БНР“2019-04-15 13:03:18ДА2019-04-15 13:10:01
0000120190199Българско национално радиоПокана за участие в пазарни консултации с предмет „Комплексно почистване и хигиенизиране на сградите на БНР“2019-04-22 16:31:22ДА2019-04-22 16:32:11