Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

id ВъзложителОписаниеДата на създаванеПубликуванаДата на публикуване timestampдокумент
0000120170008Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продуктиПазарна консултация относно предстояща обществена поръчка с предмет: „Надграждане на съществуващи и разработка на нови функционалности, подобряване на вътрешни процеси и гаранционно обслужване на обновения продукт[...]2017-11-21 14:49:37ДА2017-11-21 14:49:50
0000120170009Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продуктиРезултати към пазарна консултация с ID 00001201700082017-12-04 16:59:54ДА2017-12-04 17:00:11
0000120180010Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продуктиРезултати към пазарна консултация относно предстоящо кандидатстване на НСЦРЛП по оперативна програма „Добро управление“ по процедура BG05SFOP001-2.006 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проект[...]2018-02-23 15:38:42ДА2018-02-23 15:38:55
0000120180011Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продуктиРезултати към пазарна консултация относно предстояща обществена поръчка с предмет: „Надграждане на съществуващи и разработка на нови функционалности, подобряване на вътрешни процеси и гаранционно обслужване на обн[...]2018-03-19 15:21:29ДА2018-03-19 15:23:35
0000120180012Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продуктиРезултати от проучване на финансови обосновки за изготвяне на проектно предложение на НСЦРЛП по открита процедура BG05SFOP001-2.006 „Специализирани обучения за централната администрация“ на Оперативна програма „Добро упр[...]2018-03-20 13:47:03ДА2018-03-20 13:47:13
0000120180013Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продуктиРезултати от възложена с граждански договор корекция на Методика за оценка на оферти по обществена поръчка с предмет „Надграждане на съществуващи и разработка на нови функционалности, подобряване на вътрешни процес[...]2018-09-10 16:40:51ДА2018-09-10 16:42:03
0000120180018Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продуктиПазарна консултация относно закупуване на компютърна и офис техника (компютърни конфигурации, мултифункционални устройства и документни скенери) и минимални технически характеристики, на които следва да отговоря. М[...]2018-12-03 14:09:43ДА2018-12-03 14:10:32
0000120190024Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продуктиПОКАНА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА относно предоставяне на оферта за "Провеждане на профилактични медицински прегледи на служителите на НСЦРЛП". Срок за представяне на оферти: до 17:30 ч. на 21.10.2019 г. , по електронен път на e-mail [...]2019-10-14 17:49:00ДА2019-10-14 17:49:15
0000120190025Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продуктиПОКАНА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА относно предоставяне на оферта за "Осигуряване на обслужване по здравословни и безопасни условия на труд на служителите на НСЦРЛП". Срок за представяне на оферти: до 17:30 ч. на 21.10.2019 г. , по е[...]2019-10-14 17:51:04ДА2019-10-14 17:51:22
0000120190026Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продуктиРезултати към пазарна консултация с ID: 00001201900242019-11-06 14:00:22ДА2019-11-06 14:00:54
0000120190027Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продуктиРезултати към пазарна консултация с ID: 00001201900252019-11-06 14:01:42ДА2019-11-06 14:01:52
0000120190028Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продуктиПОКАНА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА относно предоставяне на оферта относно „Инсталиране на надстройка, актуализиране на програмното осигуряване и абонаментно поддържане на програмен продукт ТЕРЕС, внедрен и ползван от Н[...]2019-11-26 16:21:23ДА2019-11-26 16:21:36
0000120190029Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продуктиПОКАНА до всички заинтересовани страни за предоставяне на оферта за "Доставка на компютърна техника и непрекъсваеми токозахранващи (UPS) устройства за нуждите на НСЦРЛП"2019-11-28 14:06:51ДА2019-11-28 14:07:11
0000120190031Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продуктиПОКАНА до заинтересовани лица за предоставяне на оферта за "Доставка на един брой фабрично нов (неупотребяван) лек автомобил за нуждите на НСЦРЛП." Обащата цена офертата не трябва да надвишава 29 900 лв. без включен ДДС. Пр[...]2019-11-29 16:41:32ДА2019-11-29 16:42:29
0000120190032Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продуктиПокана към всички заинтересовани лица за предоставяне на оферта за „Доставка на офис техника за нуждите на НСЦРЛП“, както следва: 1. Монитори – не по-малко от 15 бр. и не повече от 23 бр.; 2. Интерактивен дисплей – 1 бр.; 3. Х[...]2019-12-03 16:41:16ДА2019-12-03 16:41:36
0000120190033Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продуктиПокана към всички заинтересовани лица за предоставяне на оферта за „Комплексно почистване на 16 бр. работни помещения, ползвани от НСЦРЛП, сервизни помещения, коридори, площадка и стълбище между два етажа“. Срок за п[...]2019-12-05 13:35:32ДА2019-12-05 13:36:05
0000120190034Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продуктиРезултати към проведена пазарна консултация №00001201900282019-12-12 10:30:16ДА2019-12-12 10:30:33
0000120190035Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продуктиРезултати към пазарна консултация с ID: 0000120190031 2019-12-23 12:55:09ДА2019-12-23 12:55:22
0000120190036Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продуктиРезултати към проведена пазарна консултация с ID: 00001201900292019-12-23 12:58:53ДА2019-12-23 12:59:42
0000120190037Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продуктиРезултати към проведена пазарна консултация ID: 0000120190032 (монитори, защитна стена и интерактивен дисплей)2019-12-23 14:47:41ДА2019-12-23 14:47:53
0000120190038Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продуктиРезултати към проведена пазарна консултация с ID: 00001201900332019-12-27 16:37:51ДА2019-12-27 16:41:29