Община Твърдица

id ВъзложителОписаниеДата на създаванеПубликуванаДата на публикуване timestampдокумент
0000120190079Община ТвърдицаПокана за пазарна консултация, съгласно чл.44 от Закона за обществени поръчки за строителство на обект: “Реконструкция на път Т-1 от м. Циганска поляна до хижа “Чумерна” - II -ри етап“, Община Твърдица2019-08-06 09:51:30ДА2019-08-06 09:51:33