МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

id ВъзложителОписаниеДата на създаванеПубликуванаДата на публикуване timestampдокумент
0000120180178МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТАПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ Относно: Предоставяне на предложения за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет: ,,Застраховка на класически музикални инструменти на Министерството на култур[...]2018-02-23 17:53:43ДА2018-02-26 10:51:04
0000120180179МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТАПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ Относно: Предоставяне на предложения за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет: ,,Застраховка на класически музикални инструменти на Министерството на култур[...]2018-02-23 17:53:43ДА2018-02-26 10:51:24
0000120180180МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТАПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ Относно: Предоставяне на предложения за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет: ,,Застраховка на класически музикални инструменти на Министерството на култур[...]2018-02-23 17:53:43ДА2018-02-26 10:51:29
0000120180181МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТАПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ Относно: Предоставяне на предложения за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет: ,,Застраховка на класически музикални инструменти на Министерството на култур[...]2018-02-23 17:53:43ДА2018-02-26 10:51:33