Община Сатовча

id ВъзложителОписаниеДата на създаванеПубликуванаДата на публикуване timestampдокумент
0000120160032Община СатовчаПокана за пазарни консултации, относно проект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура, включваща следния обект: СОУ „Христо Смирненски” – село Кочан” 2016-09-20 10:37:35ДА2016-09-20 10:38:05
0000120160034Община СатовчаПротокол и Решение към Покана за пазарни консултации, относно проект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура, включваща следния обект: СОУ „Христо Смирненски” – село Кочан” 2016-10-01 10:57:00ДА2016-10-01 10:57:26
0000120170038Община СатовчаПокана за пазарни консултации, относно проект: „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Сатовча”2017-03-27 17:42:16ДА2017-03-27 17:42:40
0000120170039Община СатовчаПротокол и решение към Покана за пазарни консултации, относно проект: "Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Сатовча"2017-04-04 16:16:31ДА2017-04-04 16:16:52
0000120180055Община СатовчаПокана за пазарни консултации, относно проект: "Изграждане, реконструкция и обзавеждане на спортна инфраструктура в село Сатовча, община Сатовча"2018-07-03 11:46:39ДА2018-07-03 11:48:43
0000120180056Община СатовчаПокана за пазарни консултации, относно проект: "Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура, включваща следния обект: СУ "Христо Смирненски" - село Кочан, община Сатовча"2018-07-03 14:13:47ДА2018-07-03 14:14:21
0000120180057Община СатовчаОбразци и приложение, относно участие в пазарни консултации за проект: "Изграждане, реконструкция и обзавеждане на спортна инфраструктура в село Сатовча, община Сатовча"2018-07-09 14:11:53ДА2018-07-09 14:12:04
0000120180058Община СатовчаОбразци и приложения, относно участие в пазарни консултации за проект: "Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура, включваща следния обект: СУ "Христо Смирненски" - село Кочан, община Сато[...]2018-07-09 14:13:14ДА2018-07-09 14:13:17
0000120180059Община СатовчаПротокол и решение към Покана за пазарни консултации, относно проект: "Изграждане, реконструкция и обзавеждане на спортна инфраструктура в село Сатовча, община Сатовча"2018-07-11 16:42:58ДА2018-07-11 16:43:33
0000120180060Община СатовчаПротокол и решение към Покана за пазарни консултации, относно проект: "Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура, включваща следния обект: СУ „Христо Смирненски” – село Кочан, община Са[...]2018-07-11 17:48:05ДА2018-07-11 17:48:09
0000120180064Община СатовчаПокана за пазарни консултации относно проектно предложение по процедура BG06RDNO001-8.004 по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития” от мярка 8 „Инвестиции[...]2018-10-12 18:14:44ДА2018-10-12 18:14:58
0000120180065Община СатовчаПротокол и решение към Покана за пазарни консултации, относно проектно предложение по процедура BG06RDNO001-8.004 по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития[...]2018-10-22 16:13:35ДА2018-10-22 16:13:54
0000120190068Община СатовчаОбява за пазарни консултации, относно обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на информационни кампании, обучения, тренинги и психологически консултации“ по проект № BG05M9OP001-2.018-0016-C01 „Социално – ик[...]2019-04-24 15:20:21ДА2019-04-24 15:20:55
0000120190069Община СатовчаОферта, протокол и решение към Обява за пазарни консултации, относно обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на информационни кампании, обучения, тренинги и психологически консултации“ по проект №[...]2019-05-13 14:50:32ДА2019-05-13 14:50:45
0000120190079Община СатовчаПокана за пазарни консултации, относно проект: "Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура, включваща следния обект: „Повишаване на енергийна ефективност на СОУ „Христо Смирненски, с. Ко[...]2019-10-04 16:44:09ДА2019-10-04 16:44:19
0000120190081Община СатовчаПротокол, решение и оферти по покана за пазарни консултации за проект: "Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура, включваща следния обект: „Повишаване на енергийна ефективност на СОУ „[...]2019-10-14 18:37:43ДА2019-10-14 18:37:47