1. гр. Белене 5930, ул. "България" №35, етаж последен, стая№22
  2. лица за контакти: гл. експерт Цветомир Цветанов
  3. Тел.: 0658 34672; Факс: 0658 31062, 0658 34672
  4. Електронна поща: obshtina@belene.bg
  5. Уеб-сайт: http://belene.bg/
id ВъзложителОписаниеДата на създаванеПубликуванаДата на публикуване timestampдокумент
0000120160056Община БеленеПокана и спецификации за Пазарно проучване по проект: „Рехабилитация на съществуващото улично осветление и специализирано управление на територията на община Белене “ - в архивиран '.RAR' файл, съдържащ .pdf електронни д[...]2016-09-26 19:33:13ДА2016-09-26 19:33:28
0000120160057Община БеленеОтносно пазарни консултации за: "Рехабилитация на съществуващото улично осветление и специализирано управление на територията на община Белене“: С цел спазване на 5 дневния срок съгласно чл.29, ал.16 от Наредба 12 на МЗХ[...]2016-10-01 13:38:17ДА2016-10-01 13:38:24
0000120160059Община БеленеПолучена индикативна оферта от "АВС Инженеринг-Н" ООД, гр. Ямбол по пазарни консултации за: "Рехабилитация на съществуващото улично осветление и специализирано управление на територията на община Белене“2016-10-04 17:01:07ДА2016-10-04 17:02:03
0000120160059Община БеленеПолучена индикативна оферта от "Оптексим" АД, гр. София по пазарни консултации за: "Рехабилитация на съществуващото улично осветление и специализирано управление на територията на община Белене“2016-10-04 17:06:56ДА2016-10-04 17:07:21
0000120160060Община БеленеПолучена индикативна оферта от "Тони Димитров" ООД, гр. Перник по пазарни консултации за: "Рехабилитация на съществуващото улично осветление и специализирано управление на територията на община Белене“2016-10-04 17:09:36ДА2016-10-04 17:09:42
0000120170067Община БеленеЗапитване за пазарно проучване по реда на чл. 44 от ЗОП и чл.29, ал.1 от ППЗОП за „Канална мрежа за оптични кабели за широколентов достъп / относно рехабилитация на общинскит път PVN 1005 и PVN 2002”, във връзка с кандидатстване на [...]2017-02-27 22:00:51ДА2017-02-27 22:01:07
0000120170068Община БеленеТехнически спецификации и КС-та за пазарно проучване по реда на чл. 44 от ЗОП и чл.29, ал.1 от ППЗОП за „Канална мрежа за оптични кабели за широколентов достъп / относно рехабилитация на общинскит път PVN 1005 и PVN 2002”2017-02-27 22:00:51ДА2017-02-27 22:01:03
0000120170072Община БеленеРешение за определяне стойността на референтен разход за СМР за „Изграждане на канална мрежа за оптични кабели за широколентов достъп / относно рехабилитация на общинскит път PVN 1005 и PVN 2002” 2017-07-06 15:09:20ДА2017-07-06 15:09:48
0000120170073Община БеленеПолучена индикативна оферта от „Стройнорм” ЕООД, гр. София по пазарни консултации за: „Изграждане на канална мрежа за оптични кабели за широколентов достъп / относно рехабилитация на общинскит път PVN 1005 и PVN 2002”.2017-07-06 15:09:20ДА2017-07-06 15:09:51
0000120170074Община БеленеПолучена индикативна оферта от „Хидроинженеринг-1” ЕООД, гр. София по пазарни консултации за: „Изграждане на канална мрежа за оптични кабели за широколентов достъп / относно рехабилитация на общинскит път PVN 1005 и PVN 2002[...]2017-07-06 15:09:20ДА2017-07-06 15:09:54
0000120170075Община БеленеПолучена индикативна оферта от „Копекс и Ко” ЕООД, гр. София по пазарни консултации за: „Изграждане на канална мрежа за оптични кабели за широколентов достъп / относно рехабилитация на общински път PVN 1005 и PVN 2002”.2017-07-06 15:09:20ДА2017-07-06 15:09:44