Община Козлодуй

id ВъзложителОписаниеДата на създаванеПубликуванаДата на публикуване timestampдокумент
0000120160042Община КозлодуйВъв връзка с предстоящо кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ на Община Козлодуй с проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в село Хърлец, община Козлодуй[...]2016-09-21 13:51:12ДА2016-09-21 13:51:15
0000120170078Община КозлодуйВъв връзка с предстоящо кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ на Община Козлодуй с проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в село Хърлец, община Козлодуй[...]2017-03-24 12:17:00ДА2017-03-24 12:17:51
0000120170077Община КозлодуйВъв връзка с предстоящо кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ на Община Козлодуй с проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в село Хърлец, община Козлодуй[...]2017-03-28 14:26:42ДА2017-03-28 14:26:47
0000120170079Община КозлодуйВъв връзка с предстоящо кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ на Община Козлодуй с проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в село Хърлец, община Козлодуй[...]2017-03-29 10:53:19ДА2017-03-29 10:53:44
0000120170098Община КозлодуйРезултати от проведени пазарни консултации във връзка с кандидатстване с проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в село Хърлец, община Козлодуй, област Враца“ по подмярка 7.2. „П[...]2017-06-23 13:46:40ДА2017-06-23 13:46:50
0000120170100Община КозлодуйДопълнения към пазарни консултации във връзка с кандидатстване с проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в село Хърлец, община Козлодуй, област Враца“ по подмярка 7.2. „Подкрепа[...]2017-07-20 16:14:13ДА2017-07-20 16:14:45
0000120170104Община КозлодуйДопълнения към пазарни консултации във връзка с кандидатстване с проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в село Хърлец, община Козлодуй, област Враца“ по подмярка 7.2. „Подкрепа[...]2017-07-31 14:39:07ДА2017-07-31 14:39:25
0000120170115Община КозлодуйПокана с изх. № 26.00-545/31.10.2017 година. Във връзка с предстоящо кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ на Община Козлодуй с проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съ[...]2017-10-31 11:40:57ДА2017-10-31 11:41:06
0000120170117Община КозлодуйРезултат от проведени пазарни консултации чрез покана с изх. № 26.00-545/31.10.2017 година, във връзка с кандидатстване за получаване на БФП на Община Козлодуй с проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински [...]2017-11-13 08:14:50ДА2017-11-13 08:15:04
0000120180150Община КозлодуйПокана № 26.00-324/03.07.2018 г. за представяне на индикативна оферта за участие в пазарни консултации във връзка с предстоящо кандидатстване на Oбщина Козлодуй с проектно предложение за „Обновяване на площи за широко обществ[...]2018-07-03 16:40:47ДА2018-07-03 16:40:54
0000120180152Община КозлодуйРезултат от пазарни консултации, проведени във връзка с предстоящо кандидатстване на Oбщина Козлодуй с проектно предложение за „Обновяване на площи за широко обществено ползване в община Козлодуй“ по подмярка 7.2. „И[...]2018-07-13 09:10:43ДА2018-07-13 09:11:11
0000120180154Община КозлодуйПокана № 26.00-371/26.07.2018 г. за представяне на индикативна оферта за участие в пазарни консултации във връзка с проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в село Хърлец, община Козлодуй2018-07-26 14:46:18ДА2018-07-26 14:47:01
0000120180156Община КозлодуйРезултат от проведени пазарни консултации проведени във връзка с получаване на БФП от Община Козлодуй по проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в село Хърлец, община Козлодуй, [...]2018-08-07 13:44:50ДА2018-08-07 13:49:09
0000120190179Община КозлодуйПокана № 26.00-128/19.03.2019 г. за представяне на индикативна оферта за участие в пазарни консултации във връзка с "Упражняване на авторски надзор при изпълнението на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабд[...]2019-03-19 09:47:52ДА2019-03-19 09:48:17
0000120190180Община КозлодуйПокана № 26.00-129/19.03.2019 г. за представяне на индикативна оферта за участие в пазарни консултации във връзка с предстоящо изготвяне на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране, изграждане и упражняване на [...]2019-03-19 12:50:17ДА2019-03-19 12:53:02
0000120190181Община КозлодуйПокана № 26.00-130/20.03.2019 г. за представяне на индикативна оферта за участие в пазарни консултации във връзка с "Упражняване на строителен надзор при извършване на рехабилитация на улична мрежа на територията на общината".2019-03-20 08:55:52ДА2019-03-20 08:56:48
0000120190182Община КозлодуйПокана с изх. № 26.00-135/20.03.2019 г. за представяне на индикативни оферти за участие в пазарни консултации във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Строително-монтажни работи във връзка с реали[...]2019-03-20 15:58:55ДА2019-03-20 15:59:24
0000120190183Община КозлодуйПокана № 26.00-136/20.03.2019 г. за представяне на индикативна оферта за участие в пазарни консултации във връзка с Упражняване на авторски надзор при изпълнението на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабд[...]2019-03-20 17:03:05ДА2019-03-20 17:03:55
0000120190185Община КозлодуйРезултат от проведени пазарни консултации по Покана № 26.00-136/20.03.2019 г. във връзка с проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в село Хърлец, община Козлодуй”2019-03-29 13:28:15ДА2019-03-29 13:28:45
0000120190188Община КозлодуйПокана № 26.00-179/11.04.2019 г. за представяне на индикативни оферти за учстие в пазарни консултации във връзка с подготовка за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Инженеринг - проектиране, авторски надзор и СМР за обе[...]2019-04-11 09:16:01ДА2019-04-11 09:16:35
0000120190192Община КозлодуйРезултат от проведени пазарни консултации по покана № 26.00-179/11.04.2019 г. във връзка с подготовка за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Инженеринг - проектиране, авторски надзор и СМР за обект "Възстановяване на сгр[...]2019-04-24 09:26:12ДА2019-04-24 09:26:38
0000120190196Община КозлодуйПокана № 26.00-243/14.05.2019 г. за представяне на индикативна оферта за участие в пазарни консултации във връзка с подготовка за възлагане на обществен поръчка с предмет: "Рехабилитация на улична мрежа на територията на община[...]2019-05-14 15:22:36ДА2019-05-14 15:23:46
0000120190198Община КозлодуйРезултат от проведени пазарни консултации по покана № 26.00-243/14.05.2019 г. във връзка зс подготовка за възлагане на обществена поръчка с предмет "Рехабилитация на улична мрежа на тероторията на общината"2019-05-31 15:03:11ДА2019-05-31 15:03:37
0000120190200Община КозлодуйПокана № 26.00-279/07.06.2019 г. за представяне на индикативни оферти за учстие в пазарни консултации във връзка с подготовка за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строително–монтажни работи по проект: „[...]2019-06-07 16:08:42ДА2019-06-07 16:09:09
0000120190203Община КозлодуйПокана № 26.00-284/12.06.2019 г. за представяне на индикативна оферта за участие в пазарни консултации във връзка с подготовка за възлагане на обществен поръчка с предмет: "Реконструкция и рехабилитация на участъци от канализа[...]2019-06-12 16:12:21ДА2019-06-12 16:12:30