ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

id ВъзложителОписаниеДата на създаванеПубликуванаДата на публикуване timestampдокумент
0000120160027Община КричимВъв връзка с инвестиционния интерес на община Кричим за кандидатстване за финансиране по подмярка 7.2 по ПРСР 2014-2020 с проектно предложение за Обособена позиция I „Извършване на реконструкция, ремонт, оборудване и обзав[...]2016-09-21 17:18:12ДА2016-09-21 17:18:27
0000120160028Община КричимВъв връзка с инвестиционния интерес на община Кричим за кандидатстване за финансиране по подмярка 7.2 по ПРСР 2014-2020 с проектно предложение за Обособена позиция I „Извършване на реконструкция, ремонт, оборудване и обзав[...]2016-09-21 17:18:12ДА2016-09-21 17:18:31
0000120160029Община КричимВъв връзка с инвестиционния интерес на община Кричим за кандидатстване за финансиране по подмярка 7.2 по ПРСР 2014-2020 с проектно предложение за Обособена позиция I „Извършване на реконструкция, ремонт, оборудване и обзав[...]2016-09-21 17:18:12ДА2016-09-21 17:18:34
0000120160030Община КричимВъв връзка с инвестиционния интерес на община Кричим за кандидатстване за финансиране по подмярка 7.2 по ПРСР 2014-2020 с проектно предложение за Обособена позиция I „Извършване на реконструкция, ремонт, оборудване и обзав[...]2016-09-21 17:18:12ДА2016-09-21 17:18:37
0000120160033Община КричимВъв връзка с инвестиционния интерес на община Кричим за кандидатстване за финансиране по подмярка 7.2 по ПРСР 2014-2020 с проектно предложение за Обособена позиция I „Извършване на реконструкция, ремонт, оборудване и обзав[...]2016-10-04 16:28:27ДА2016-10-04 16:28:32
0000120160034Община КричимВъв връзка с инвестиционния интерес на община Кричим за кандидатстване за финансиране по подмярка 7.2 по ПРСР 2014-2020 с проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на Общински път PAZ1041 /III-375, Бяга - Исперихово/ - Ко[...]2016-10-07 16:15:23ДА2016-10-07 16:40:47
0000120160035Община КричимВъв връзка с инвестиционния интерес на община Кричим за кандидатстване за финансиране по подмярка 7.2 по ПРСР 2014-2020 с проектно предложение за Обособена позиция I „Извършване на реконструкция, ремонт, оборудване и обзав[...]2016-10-07 16:18:48ДА2016-10-07 16:40:40
0000120180059Община КричимОпределяне на заявените за финансиране разходи чрез прилагане на способа на пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП, във връзка с кандидатстване на община Кричим с проектно предложение: „Реконструкция на сграда[...]2018-06-26 13:13:29ДА2018-06-26 13:33:40
0000120180060Община КричимОпределяне на заявените за финансиране разходи чрез прилагане на способа на пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП, във връзка с кандидатстване на община Кричим с проектно предложение: „Реконструкция на сграда[...]2018-06-26 13:16:42ДА2018-06-26 13:33:45
0000120180061Община КричимОпределяне на заявените за финансиране разходи чрез прилагане на способа на пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП, във връзка с кандидатстване на община Кричим с проектно предложение: „Реконструкция на сграда[...]2018-06-26 13:17:29ДА2018-06-26 13:33:57
0000120180062Община КричимОпределяне на заявените за финансиране разходи чрез прилагане на способа на пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП, във връзка с кандидатстване на община Кричим с проектно предложение: „Реконструкция на сграда[...]2018-06-26 13:18:08ДА2018-06-26 13:34:00
0000120180063Община КричимОпределяне на заявените за финансиране разходи чрез прилагане на способа на пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП, във връзка с кандидатстване на община Кричим с проектно предложение: „Реконструкция, обновява[...]2018-06-26 13:37:05ДА2018-06-26 13:40:32
0000120180064Община КричимОпределяне на заявените за финансиране разходи чрез прилагане на способа на пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП, във връзка с кандидатстване на община Кричим с проектно предложение: „Реконструкция, обновява[...]2018-06-26 13:37:54ДА2018-06-26 13:40:35
0000120180065Община КричимОпределяне на заявените за финансиране разходи чрез прилагане на способа на пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП, във връзка с кандидатстване на община Кричим с проектно предложение: „Реконструкция, обновява[...]2018-06-26 13:38:32ДА2018-06-26 13:40:39
0000120180066Община КричимОпределяне на заявените за финансиране разходи чрез прилагане на способа на пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП, във връзка с кандидатстване на община Кричим с проектно предложение: „Реконструкция, обновява[...]2018-06-26 13:39:03ДА2018-06-26 13:40:42
0000120180067Община КричимОпределяне на заявените за финансиране разходи чрез прилагане на способа на пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП, във връзка с кандидатстване на община Кричим с проектно предложение: „Реконструкция, обновява[...]2018-06-27 09:15:47ДА2018-06-27 09:16:13
0000120180068Община КричимПазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП, във връзка с кандидатстване на община Кричим с проектно предложение: „Реконструкция на сграда за образование (кухненски блок - столова), основен ремонт на основен училищен[...]2018-06-27 14:41:50ДА2018-06-27 14:53:39
0000120180069Община КричимПазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП, във връзка с кандидатстване на община Кричим с проектно предложение: „Реконструкция на сграда за образование (кухненски блок - столова), основен ремонт на основен училищен[...]2018-06-27 14:43:08ДА2018-06-27 14:53:42
0000120180070Община КричимПазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП, във връзка с кандидатстване на община Кричим с проектно предложение: „Реконструкция на сграда за образование (кухненски блок - столова), основен ремонт на основен училищен[...]2018-06-27 14:44:00ДА2018-06-27 14:53:45
0000120180071Община КричимПазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП, във връзка с кандидатстване на община Кричим с проектно предложение: „Реконструкция на сграда за образование (кухненски блок - столова), основен ремонт на основен училищен[...]2018-06-27 14:44:55ДА2018-06-27 14:53:48
0000120180072Община КричимПазарни консултации във връзка с кандидатстване на община Кричим с проектно предложение: „Реконструкция на сграда за образование (кухненски блок - столова), основен ремонт на основен училищен корпус 28 класни стаи и бл[...]2018-07-04 18:55:06ДА2018-07-04 18:55:41
0000120180073Община КричимПазарни консултации във връзка с кандидатстване на община Кричим с проектно предложение: „Реконструкция на сграда за образование (кухненски блок - столова), основен ремонт на основен училищен корпус 28 класни стаи и бл[...]2018-07-04 18:56:06ДА2018-07-04 18:56:11
0000120180074Община КричимПазарни консултации във връзка с кандидатстване на община Кричим с проектно предложение: „Реконструкция на сграда за образование (кухненски блок - столова), основен ремонт на основен училищен корпус 28 класни стаи и бл[...]2018-07-04 18:56:37ДА2018-07-04 18:56:41
0000120180075Община КричимПазарни консултации във връзка с кандидатстване на община Кричим с проектно предложение: „Реконструкция на сграда за образование (кухненски блок - столова), основен ремонт на основен училищен корпус 28 класни стаи и бл[...]2018-07-04 18:57:00ДА2018-07-04 18:57:05
0000120180076Община Кричим Пазарни консултации във връзка с кандидатстване на община Кричим с проектно предложение: „Реконструкция, обновяване, паркоустрояване и благоустрояване на зеленина за широко обществено ползване, предназначен за тра[...]2018-07-10 17:38:46ДА2018-07-10 18:00:01