Община Велики Преслав

id ВъзложителОписаниеДата на създаванеПубликуванаДата на публикуване timestampдокумент
0000120170077Община Велики ПреславПокана за пазарни консултации изх. № 2535/ 22.06.2017 и приложения2017-06-22 16:40:07ДА2017-06-22 16:40:17
0000120170079Община Велики ПреславПостъпили оферти въз основа на публ. Покана изх. № 2535/ 22.06.2017 г.2017-07-11 15:58:34ДА2017-07-11 15:58:56
0000120170080Община Велики ПреславПротокол - решение от 10.07.2017 г.2017-07-11 15:59:53ДА2017-07-11 15:59:59
0000120180108Община Велики ПреславПокана № 16-00-203 от04.07.2018 год. за пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП и приложения 2018-07-04 15:10:42ДА2018-07-04 15:11:05
0000120180109Община Велики ПреславПостъпили оферти по покана за пазарни консултации2018-07-12 11:14:40ДА2018-07-12 11:16:21
0000120180110Община Велики ПреславПротокол-решение2018-07-12 11:15:59ДА2018-07-12 11:16:29