Община Велики Преслав

id ВъзложителОписаниеДата на създаванеПубликуванаДата на публикуване timestampдокумент
0000120170077Община Велики ПреславПокана за пазарни консултации изх. № 2535/ 22.06.2017 и приложения2017-06-22 16:40:07ДА2017-06-22 16:40:17
0000120170079Община Велики ПреславПостъпили оферти въз основа на публ. Покана изх. № 2535/ 22.06.2017 г.2017-07-11 15:58:34ДА2017-07-11 15:58:56
0000120170080Община Велики ПреславПротокол - решение от 10.07.2017 г.2017-07-11 15:59:53ДА2017-07-11 15:59:59