УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД

id ВъзложителОписаниеДата на създаванеПубликуванаДата на публикуване timestampдокумент
0000120190003УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАДПокана за участие в пазарна консултация при възлагане на обществена поръчка с предмет " Инженеринг на помещения в сградата на УМБАЛ " Св. Иван Рилски" ЕАД за монтаж на ядрено- магнитен резонанс и ангеограф".2019-03-29 12:27:43ДА2019-03-29 12:27:50
0000120190004УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАДПазарна консултация2019-04-08 10:36:22ДА2019-04-08 10:36:39