МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

id Вид документОписаниеПубликуванДата на публикуване timestampдокумент
0000120190225покани до определени лица„Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика за нуждите на Министерството на културата” (обособена позиция № 2)ДА07.03.2019 15:42:37
0000120190225документация за участие в процедурите„Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика за нуждите на Министерството на културата” (обособена позиция № 2)ДА07.03.2019 15:42:38
0000120190225документация за участие в процедурите„Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика за нуждите на Министерството на културата” (обособена позиция № 2)ДА07.03.2019 15:42:38
0000120190225документация за участие в процедурите„Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика за нуждите на Министерството на културата” (обособена позиция № 2)ДА07.03.2019 15:42:39
0000120190225документация за участие в процедурите„Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика за нуждите на Министерството на културата” (обособена позиция № 2)ДА07.03.2019 15:42:39
0000120190225ДРУГО„Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика за нуждите на Министерството на културата” (обособена позиция № 2)НЕ
0000120190225протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен избор„Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика за нуждите на Министерството на културата” (обособена позиция № 2)ДА18.06.2019 11:00:39
0000120190225протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен избор„Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика за нуждите на Министерството на културата” (обособена позиция № 2)ДА18.06.2019 11:00:51
0000120190225протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен избор„Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика за нуждите на Министерството на културата” (обособена позиция № 2)ДА18.06.2019 11:00:54
0000120190225решение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен избор„Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика за нуждите на Министерството на културата” (обособена позиция № 2)ДА18.06.2019 11:00:58
0000120190225договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях„Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика за нуждите на Министерството на културата” (обособена позиция № 2)ДА09.08.2019 09:43:44
0000120190225договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях„Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика за нуждите на Министерството на културата” (обособена позиция № 2)ДА09.08.2019 09:43:50
0000120190225договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях„Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика за нуждите на Министерството на културата” (обособена позиция № 2)ДА09.08.2019 09:43:53
0000120190225договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях„Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика за нуждите на Министерството на културата” (обособена позиция № 2)ДА09.08.2019 09:44:01
0000120190225договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях„Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика за нуждите на Министерството на културата” (обособена позиция № 2)ДА09.08.2019 09:44:13
0000120190225ДРУГО„Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика за нуждите на Министерството на културата” (обособена позиция № 2)ДА09.08.2019 09:44:16
0000120190225ДРУГО„Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика за нуждите на Министерството на културата” (обособена позиция № 2)НЕ
0000120190225допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки„Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика за нуждите на Министерството на културата” (обособена позиция № 2)НЕ
0000120190225ДРУГО„Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика за нуждите на Министерството на културата” (обособена позиция № 2)НЕ
0000120190225ДРУГО„Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика за нуждите на Министерството на културата” (обособена позиция № 2)ДА27.08.2021 16:12:22
0000120190226покани до определени лица„Доставка на природен газ-метан за автомобили на територията на гр.София за нуждите на Министерството на културата” (обособена позиция № 3)ДА08.03.2019 13:48:09
0000120190226документация за участие в процедурите„Доставка на природен газ-метан за автомобили на територията на гр.София за нуждите на Министерството на културата” (обособена позиция № 3)ДА08.03.2019 13:48:09
0000120190226документация за участие в процедурите„Доставка на природен газ-метан за автомобили на територията на гр.София за нуждите на Министерството на културата” (обособена позиция № 3)ДА08.03.2019 13:48:10
0000120190226документация за участие в процедурите„Доставка на природен газ-метан за автомобили на територията на гр.София за нуждите на Министерството на културата” (обособена позиция № 3)ДА08.03.2019 13:48:10
0000120190226ДРУГО„Доставка на природен газ-метан за автомобили на територията на гр.София за нуждите на Министерството на културата” (обособена позиция № 3)НЕ