Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

id Вид документОписаниеПубликуванДата на публикуване timestampдокумент
0000120180190покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен изборПокана по Рамково споразумение с рег. № СПОР-9/30.05.2017 г. с приложенияДА03.04.2018 10:37:06
0000120180191покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен изборПокана и приложения относно „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки, за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“ по Рамко[...]ДА03.04.2018 16:28:26
0000120180192покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен изборПокана и приложения за "Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства" по РС №7/16.05.2017г.ДА04.04.2018 15:04:04
0000120180203протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборПротокол 1 за оригинални тонери с различни марки.ДА24.04.2018 11:21:23
0000120180204протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборПротокол 1 съвместими тонери ДА24.04.2018 11:21:25
0000120180205протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборПротокол 1 за Ейч Пи тонеритеДА24.04.2018 13:32:27
0000120180206ДРУГОСъобщение за отваряне на цени Доставка но оригинални тонери с различни марки.ДА02.05.2018 10:03:23
0000120180207ДРУГОСъобщение за отваряне на цени - съвместими тонери.ДА02.05.2018 10:03:20
0000120180208ДРУГОСъобщение за отваряне на цени доставка на Ейч Пи тонериДА02.05.2018 10:03:16
0000120180211протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборПротокол 2 от работата на комисията HP тонери ДА18.05.2018 11:43:01
0000120180212ДРУГОДоклад от работата на комисията - HP тонериДА18.05.2018 11:44:43
0000120180213ДРУГОРешение за прекратяване - HP тонериДА18.05.2018 11:45:53
0000120180214протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборПротокол 2 от работата на комисията - оригинални тонери с различни марки ДА18.05.2018 11:48:09
0000120180215ДРУГОДоклад от работата на комисията - оригинални тонери с различни марки ДА18.05.2018 11:48:56
0000120180216решение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен изборРешение за прекратяване - оригинални тонери с различни марки ДА18.05.2018 11:49:54
0000120180223протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборПротокол № 2 съвместими тонери ДА28.05.2018 15:05:46
0000120180224ДРУГОДоклад - съвместими тонери ДА28.05.2018 15:07:11
0000120180225решение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен изборРешение за избор на изпълнителДА28.05.2018 15:08:17
0000120180227ДРУГОПокана - HP тонери ДА12.06.2018 10:31:20
0000120180228ДРУГОПриложения към поканата за доставка на HP тонери ДА12.06.2018 10:31:19
0000120180229покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен изборПокана за доставка на оригинални тонери с различни марки ДА12.06.2018 11:23:06
0000120180230ДРУГОПриложения към покана за доставка на оригинални тонери с различни марки ДА12.06.2018 11:25:36
0000120180236ДРУГОДоговор - съвместими тонери ДА26.06.2018 09:48:15
0000120180237ДРУГОПриложения към договора за съвместими тонери ДА26.06.2018 09:48:17
0000120180238ДРУГООбявление за възложена поръчка за съвместимите тонери ДА28.06.2018 10:51:47